ul. Podwale 75old phone
50-449 Wrocław
www.wroclaw.pan.pl
e-mail: wroclaw@pan.pl

tel.: sekretariat (71) 750 75 00

fax: (71) 750 75 80

tel. (71) 337 63 30 - portiernia/informacja

Profesor Romuald Będziński, czł. koresp. PAN, członek Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk
został uhonorowany tytułem doctora honoris causa Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Serdecznie gratulujemy

js   W dniu 9 lutego 2012, podczas uroczystości Dnia Dyplomaty zorganizowanego przez Ambasadę Federacji Rosyjskiej w Warszawie, odbyła się uroczystość wręczenia Orderu Przyjaźni, nadanego prof. dr. hab. Januszowi Sylwestrowi, kierownikowi wrocławskiego Zakładu Fizyki Słońca Centrum Badań Kosmicznych PAN przez Prezydenta Federacji Rosyjskiej Dymitra Miedwiediewa. Order wręczył Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Federacji Rosyjskiej w RP, Aleksander Aleksiejew. Wysokie wyróżnienie zostało przyznane za zasługi, które prof. J. Sylwester wniósł w badania z zakresu fizyki Słońca, które prowadził wspólnie z uczonymi rosyjskimi w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele korpusu dyplomatycznego wielu krajów, w tym Minister Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP

W dniu 1 lutego 2011 r. podczas zebrania Prezesa Oddziału z przewodniczącymi komisji naukowych Oddziału PAN we Wrocławiu dokonano przeglądu dokonań komisji w poprzedniej kadencji, omówiono osiągnięcia, jak również trudności napotykane w pracy tych zespołów.

Profesor Henryk Ratajczak, czł. Wrocławskiego Oddziału PAN,
honorowym prezesem
Europejskiej Akademii Nauki, Sztuki i Literatury w Paryżuhratajczak

Europejska Akademia Nauki, Sztuki i Literatury, wzorowana na Francuskiej Akademii Nauk, rozpoczęła swoją działalność w 1980 roku. Została założona przez Prof. Raymonda Daudela, wybitnego chemika-teoretyka, ucznia i długoletniego współpracownika Ireny Joliot-Curie, oraz dr Nicole Lemaire, malarkę i pisarkę francuską. Obecnie prezesem Akademii jest Jean-Patrick Connerade, em. profesor fizyki z Imperial College of London. Pierwszymi jej członkami z Polski byli prof. Aleksander Gieysztor i kompozytor Witold Lutosławski. Obecnie Akademia liczy 815 członków z państw europejskich i pozaeuropejskich, w tym 75 laureatów nagrody Nobla.

Sale Konferencyjne

Mapa dojazdu