ul. Podwale 75old phone
50-449 Wrocław
www.wroclaw.pan.pl
e-mail: wroclaw@pan.pl

tel.: sekretariat (71) 750 75 00

fax: (71) 750 75 80

tel. (71) 337 63 30 - portiernia/informacja

Nagroda Heisiga
Edycja 2023

Zamiarem fundatora Nagrody Heisiga jest honorowanie polskich naukowców, którzy „prowadzą badania na najwyższym poziomie, a ich odkrycia zmieniają świat”.

Inicjatorem i fundatorem nagrody jest Profesor Norbert Heisig, niemiecki lekarz,
urodził się w 1933 roku w Breslau. Studia medyczne łączył z filologią klasyczną
na uniwersytetach we Fryburgu, Tybindze i Hamburgu

W 2000 roku przeszedł na emeryturę i zaangażował się m.in. we wsparcie środowiska akademickiego Uniwersytetu Wrocławskiego.
Nagroda Heisiga dla polskiego naukowca po raz pierwszy przyznana została w 2021 roku,
kiedy uhonorowano nią prof. Jana Potempę z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W 2023 r. 20 polskich uczelni biorących udział w programie Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza wytypowało 8 swoich kandydatów, a spośród nich Kapituła Nagrody wyłoniła
3 nominowanych do drugiej edycji Nagrody Heisiga, która jest jedną z najwyższych nagród,
w tym finansowych, przyznawanych w Polsce za dokonania naukowe dla polskiego naukowca.

Zwycięzcę poznaliśmy 2 października 2023 r. podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2023/2024 na Uniwersytecie Wrocławskim.

Z wielką przyjemnością informujemy, że Laureatem drugiej edycji Nagrody Heisiga został

Prof. dr hab. Lechosław Latos-Grażyński, czł. rzecz. PAN,
Wiceprezes Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk.

 

Kapitula uhonorowała Profesora tą prestiżową nagrodą za jego badania w dziedzinie chemii,
które doprowadziły do odkrycia wyjątkowego izomeru porfiryny,
noszącego obecnie nazwę odwróconej porfiryny.

 

Serdecznie gratulujemy Panie Profesorze!

 2023.10.02 Laureat Nagrody Heisiga w 2023 r. Prof. Lechosław Latos Grażyński

 

Inauguracja roku akademickiego Uniwersytet Wrocławski  Profesor Lechosław Latos Grażyński pierwszy z prawej  Wręczenie Nagrody Heisiga 2.10 
 Inauguracja roku akademickiego
Uniwersytet Wrocławski
 Profesor Lechosław
Latos-Grażyński
(pierwszy z prawej)
 Wręczenie Nagrody Heisiga 2.10.2023 r.

 

Prof. Lechosław Latos-Grażyński laureatem Nagrody Heisiga - Uniwersytet Wrocławski (uwr.edu.pl)

 
 
 
 

Prof. dr hab. Marcin Wodziński, czł. koresp. PAN
Członek Wrocławskiego Oddziału PAN został laureatem nagrody

Irena Sendler Memorial Award

I lnk:   https://uwr.edu.pl/irena-sendler-memorial-award/

 

Stanowisko

Prezydium Wrocławskiego Oddziału PAN
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

 

„Uznając niezależność prowadzenia badań naukowych za wartość nadrzędną,
Prezydium Oddziału PAN we Wrocławiu podziela stanowisko wyrażone w Uchwale Rady Naukowej Instytutu Filozofii i Socjologii PAN z dn. 26 kwietnia 2023 r. w sprawie publicznych reakcji na wypowiedź medialną prof. Barbary Engelking, czł. koresp. PAN”

 

podpisano: Członkowie Prezydium Oddziału PAN we Wrocławiu

 Link: Uchwała IFiS PAN w sprawie publicznych reakcji na wypowiedź medialną prof. Barbary Engelking

 


II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

„ERGONOMIA WIEKU PODESZŁEGO”

WROCŁAW 13-14.10.2023

 

ORGANIZATOR:
POLSKA AKADEMIA NAUK
ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU
KOMISJA ERGONOMII WIEKU PODESZŁEGO

 

Patronat
Prof. dr hab. Krzysztof Redlich, członek rzeczywisty PAN
Prezes Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk

 

  1. Materiały konferencyjne
  2. II Komunikat 2023
  3. I Komunikat 2023
  4. Zaproszenie 2023
  5. Formularz zgloszeniowy 2023
  6. Zasady zgłaszania prac 2023
  7. Szablon streszenia 2023
  8. RODO klauzula informacyjna

 

I Ogólnopolska Konferencja "Ergonomia Wieku Podeszłego", Wrocław, 24 września 2022 r.

List otwarty Prezesów akademii nauk z Polski, USA i Ukrainy

Prezesi trzech akademii nauk: z Polski (prof. Marek Konarzewski), USA (prof. Marcia McNutt) i Ukrainy (prof. Anatoly Zagorodny) wystosowali list otwarty w związku ze zbliżającą się rocznicą agresji Rosji na Ukrainę, potępiający agresję i wskazujący na konieczność dalszego wspierania naukowców.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: pan.pl
List otwarty: List otwarty Prezesów akademii nauk z Polski, USA i Ukrainy

 
 
 
 

Sale Konferencyjne

Mapa dojazdu