ul. Podwale 75old phone
50-449 Wrocław
www.wroclaw.pan.pl
e-mail: wroclaw@pan.pl

tel.: sekretariat (71) 750 75 00

fax: (71) 750 75 80

tel. (71) 337 63 30 - portiernia/informacja

KOMISJA NAUK ROLNICZYCH
ODDZIAŁU POLSKIEJ AKADEMII NAUK
WE WROCŁAWIU

uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowe, które odbędzie się
w trybie zdalnym na platformie Google Meet
24 czerwca 2024 roku o godz. 12.00 (poniedziałek)

Wpływ wybranych czynników fizykochemicznych na wiązanie pestycydów przez materię organiczną w glebie

 

Dr hab. Irmina Ćwieląg-Piasecka
Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Przewodniczący
Komisji Nauk Rolniczych
Prof. dr hab. Karol Wolski

*Uprzejmie prosimy o udostępnienie linku do spotkania osobom zainteresowanym
Link do spotkania: meet.google.com/hcv-bgvr-ftn

Sale Konferencyjne

Mapa dojazdu