ul. Podwale 75old phone
50-449 Wrocław
www.wroclaw.pan.pl
e-mail: wroclaw@pan.pl

tel.: sekretariat (71) 750 75 00

fax: (71) 750 75 80

tel. (71) 337 63 30 - portiernia/informacja

KOMISJA BUDOWNICTWA I MECHANIKI
ODDZIAŁU POLSKIEJ AKADEMII NAUK WE WROCŁAWIU

uprzejmie zaprasza na wykład

dra hab. inż. Tomasza TRAPKO, prof. uczelni
z Katedry Konstrukcji Budowlanych na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego

Politechniki Wrocławskiej
Kierownika Katedry,
Prodziekana Wydziału ds. Ogólnych
Member of The International Institute for FRP in Construction,
Członka Grupy Problemowej Sekcji Konstrukcji Betonowych
Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN,

Komisja Chemii Teoretycznej i Obliczeniowej
Oddziału Polskiej Akademii Nauk
we Wrocławiu

uprzejmie zaprasza na otwarte posiedzenie i mikrosympozjum, które odbędzie się
w dniu 8 marca 2024 r., o godz. 11:00
w siedzibie Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Podwale 75 (sala konferencyjna – parter).

Podczas mikrosympozjum wykład pt.:

KOMISJA ARCHEOLOGICZNA
ODDZIAŁU POLSKIEJ AKADEMII NAUK
WE WROCŁAWIU

uprzejmie zaprasza na otwarte posiedzenie,
które odbędzie się w dniu 29 lutego 2024 r., o godz. 15:00
w siedzibie Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Podwale 75 (sala konferencyjna – parter).

Podczas posiedzenia wykład pt.:

KOMISJA ERGONOMII WIEKU PODESZŁEGO
ODDZIAŁU POLSKIEJ AKADEMII NAUK
WE WROCŁAWIU

uprzejmie zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się online
28 lutego 2024 r. o godz. 18.00 (środa)

KOMISJA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ
ODDZIAŁU POLSKIEJ AKADEMII NAUK
WE WROCŁAWIU

uprzejmie zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się
1 marca 2024 r. o godz. 13.00 (piątek)
w Oddziale PAN we Wrocławiu
ul. Podwale 75, sala konferencyjna (parter)

Sale Konferencyjne

Mapa dojazdu