ul. Podwale 75old phone
50-449 Wrocław
www.wroclaw.pan.pl
e-mail: wroclaw@pan.pl

tel.: sekretariat (71) 750 75 00

fax: (71) 750 75 80

tel. (71) 337 63 30 - portiernia/informacja

W dniu 1 lutego 2011 r. podczas zebrania Prezesa Oddziału z przewodniczącymi komisji naukowych Oddziału PAN we Wrocławiu dokonano przeglądu dokonań komisji w poprzedniej kadencji, omówiono osiągnięcia, jak również trudności napotykane w pracy tych zespołów.

gorski andrzej

 Prof. Andrzej Górski
członkiem European Group on Ethics in Science and New Technologies

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso mianował prof. Andrzeja Górskiego, wiceprezesa PAN członkiem European Group on Ethics in Science and New Technologies (EGE).


European Group on Ethics in Science and New Technologies doradza Komisji Europejskiej w problematyce etyki dotyczącej nauki i nowych technologii. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej także mogą zwracać się do EGE z prośbą o wyrażenie opinii.

EGE została powołana w grudniu 1997 roku, składa się z 15 członków - kadencja trwa 5 lat. Obecnie swoich przedstawicieli w EGE mają następujące kraje: Austria, Belgia, Dania, Francja, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Malta, Polska, Portugalia, Niemcy, Włochy i Wielka Brytania

Profesor Henryk Ratajczak, czł. Wrocławskiego Oddziału PAN,
honorowym prezesem
Europejskiej Akademii Nauki, Sztuki i Literatury w Paryżuhratajczak

Europejska Akademia Nauki, Sztuki i Literatury, wzorowana na Francuskiej Akademii Nauk, rozpoczęła swoją działalność w 1980 roku. Została założona przez Prof. Raymonda Daudela, wybitnego chemika-teoretyka, ucznia i długoletniego współpracownika Ireny Joliot-Curie, oraz dr Nicole Lemaire, malarkę i pisarkę francuską. Obecnie prezesem Akademii jest Jean-Patrick Connerade, em. profesor fizyki z Imperial College of London. Pierwszymi jej członkami z Polski byli prof. Aleksander Gieysztor i kompozytor Witold Lutosławski. Obecnie Akademia liczy 815 członków z państw europejskich i pozaeuropejskich, w tym 75 laureatów nagrody Nobla.

50 - 449 WROCŁAW, Podwale 75
Sekretariat: tel./fax. 341 - 82 - 98
Centrala: 341 - 87 - 87, 341 - 88 - 88

Wrocław, 03.12.2010 r.

W imieniu Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk uprzejmie informuję, że w dniu 3 grudnia 2010 r.
podczas Sesji Zwyczajnej Zgromadzenia Ogólnego Członków Wrocławskiego Oddziału PAN
odbyły się wybory władz na kadencję 2011-2014.

W skład nowych władz Oddziału weszli:

  1. Prezes - prof. Andrzej Żelaźniewicz, czł. koresp. PAN
  2. Wiceprezes - prof. Daniel J. Bem, czł. rzecz. PAN
  3. Wiceprezes - prof. Lechosław Latos-Grażyński, czł. koresp. PAN
  4. Członek - prof. Romuald Będziński, czł. koresp. PAN
  5. Członek - prof. Jerzy Fabiszewski, czł. rzecz. PAN

Sale Konferencyjne

Mapa dojazdu