ul. Podwale 75old phone
50-449 Wrocław
www.wroclaw.pan.pl
e-mail: wroclaw@pan.pl

tel.: sekretariat (71) 750 75 00

fax: (71) 750 75 80

tel. (71) 337 63 30 - portiernia/informacja

W dniu 1 lutego 2011 r. podczas zebrania Prezesa Oddziału z przewodniczącymi komisji naukowych Oddziału PAN we Wrocławiu dokonano przeglądu dokonań komisji w poprzedniej kadencji, omówiono osiągnięcia, jak również trudności napotykane w pracy tych zespołów.

Ustalenia:

  1. w ciągu miesiąca lutego należy przeprowadzić w komisjach wybory przewodniczących, wiceprzewodniczących i sekretarzy oraz wyłonić członków komisji na kadencję 2011-2014;
  2. do dnia 28.02.2011 r. przedstawić Prezydium Oddziału informacje o wynikach wyborów oraz aktualne listy członków poszczególnych komisji na kadencję 2011-2014;
  3. zwrócić uwagę w planach działalności komisji w bieżącej kadencji na:
    1. integrację i aktywizację środowiska naukowego przez prace w ramach komisji,
    2. podejmowanie interdyscyplinarnych prac o istotnym znaczeniu dla Wrocławia i Dolnego Śląska,
    3. wynikający z ustawy o PAN, wymóg współdziałania z organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej w województwie, zwłaszcza przez wykonywanie opinii i ekspertyz na rzecz tych organów.

      

  Prezes
        Wrocławskiego Oddziału PAN
        Prof. Andrzej Żelaźniewicz

Sale Konferencyjne

Mapa dojazdu