ul. Podwale 75old phone
50-449 Wrocław
www.wroclaw.pan.pl
e-mail: wroclaw@pan.pl

tel.: sekretariat (71) 750 75 00

fax: (71) 750 75 80

tel. (71) 337 63 30 - portiernia/informacja

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 listopada 2022 r.
podczas Sesji Zgromadzenia Członków Wrocławskiego Oddziału PAN
zostały wybrane nowe władze Oddziału na kadencję 2023-2026

 

Członkowie Prezydium Oddziału PAN we Wrocławiu

 • 1. Prezes Oddziału

  Prof. dr hab. Krzysztof Redlich, czł. rzecz. PAN

 • 2. Wiceprezesi Oddziału

  Prof. dr hab. Lechosław Latos-Grażyński, czł. rzecz. PAN
  Prof. dr hab. Andrzej Żelaźniewicz, czł. rzecz. PAN

 • 3. Członkowie Prezydium

  Prof. dr hab. Piotr Biler, czł. rzecz. PAN
  Prof. dr hab. Dariusz Doliński, czł. rzecz. PAN
  Prof. dr hab. Dariusz Kaczorowski, czł. koresp. PAN

 

Komisja Architekturyi Urbanistyki
Oddziału Polskiej Akademii Naukwe Wrocławiu

Z głębokim smutkiem odebraliśmy wiadomość o śmierci


Prof. dr. inż. arch. ZBIGNIEWA BACIA

wieloletniego i bardzo aktywnego członka naszej Komisji

Nekrolog

Świetne wieści z wrocławskiego Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN (IITD PAN). „Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis” uznano za najlepsze polskie czasopismo naukowe o profilu biologiczno-medycznym. Tak wynika z prestiżowego rankingu cytowalności Journal Citation Reports. Wskaźnik impact factor wynosi 3,200.

 

Sale Konferencyjne

Mapa dojazdu