ul. Podwale 75old phone
50-449 Wrocław
www.wroclaw.pan.pl
e-mail: wroclaw@pan.pl

tel.: sekretariat (71) 750 75 00

fax: (71) 750 75 80

tel. (71) 337 63 30 - portiernia/informacja

Profesor Romuald Będziński, czł. koresp. PAN, członek Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk
został uhonorowany tytułem doctora honoris causa Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Serdecznie gratulujemy

Sale Konferencyjne

Mapa dojazdu