ul. Podwale 75old phone
50-449 Wrocław
www.wroclaw.pan.pl
e-mail: wroclaw@pan.pl

tel.: sekretariat (71) 750 75 00

fax: (71) 750 75 80

tel. (71) 337 63 30 - portiernia/informacja

Profesor Henryk Ratajczak, czł. Wrocławskiego Oddziału PAN,
honorowym prezesem
Europejskiej Akademii Nauki, Sztuki i Literatury w Paryżuhratajczak

Europejska Akademia Nauki, Sztuki i Literatury, wzorowana na Francuskiej Akademii Nauk, rozpoczęła swoją działalność w 1980 roku. Została założona przez Prof. Raymonda Daudela, wybitnego chemika-teoretyka, ucznia i długoletniego współpracownika Ireny Joliot-Curie, oraz dr Nicole Lemaire, malarkę i pisarkę francuską. Obecnie prezesem Akademii jest Jean-Patrick Connerade, em. profesor fizyki z Imperial College of London. Pierwszymi jej członkami z Polski byli prof. Aleksander Gieysztor i kompozytor Witold Lutosławski. Obecnie Akademia liczy 815 członków z państw europejskich i pozaeuropejskich, w tym 75 laureatów nagrody Nobla.


Z Uniwersytetu Wrocławskiego członkami Akademii są profesorowie: Bogusław Banaszak, Roman Duda, Jerzy Piotr Hawranek, Zdzisław Kegel, Zdzisław Latajka, Jan Łoboda, Ryszard Mastalski, Zofia Mielke, Jerzy Mroziński.
Akademia współpracuje z UNESCO, strukturami naukowymi Unii Europejskiej oraz Biblioteką Polską w Paryżu; co roku organizuje w krajach europejskich, rzadziej pozaeuropejskich, konferencje naukowe poświęcone różnym aspektom rozwoju nauki. Ponadto organizowane są spotkania i wieczory autorskie aktywnych członków ze świata sztuki, muzyki i literatury. Akademia wydaje pismo "Science and Society" redagowane przez prof. Henryka Ratajczaka, czł. rzecz. PAN. Na wyróżnienie zasługuje współpraca z Prof. C. Pierre Zaleskim, członkiem tytularnym i członkiem Rady Akademii, b. wieloletnim dyrektorem Biblioteki Polskiej; od wielu lat jest on Prezesem Polskiego Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu.

aesal

 

XXIV Conference of PhD Students and Young Scientists

 

Wrocław, 23-25 October 2024

https://cpsys.pwr.edu.pl/

 

Sale Konferencyjne

Mapa dojazdu