ul. Podwale 75old phone
50-449 Wrocław
www.wroclaw.pan.pl
e-mail: wroclaw@pan.pl

tel.: sekretariat (71) 750 75 00

fax: (71) 750 75 80

tel. (71) 337 63 30 - portiernia/informacja

KOMISJA ERGONOMII WIEKU PODESZŁEGO
ODDZIAŁU POLSKIEJ AKADEMII NAUK
WE WROCŁAWIU

uprzejmie zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się online
28 lutego 2024 r. o godz. 18.00 (środa)

KOMISJA ARCHEOLOGICZNA
ODDZIAŁU POLSKIEJ AKADEMII NAUK
WE WROCŁAWIU

uprzejmie zaprasza na otwarte posiedzenie,
które odbędzie się w dniu 29 lutego 2024 r., o godz. 15:00
w siedzibie Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Podwale 75 (sala konferencyjna – parter).

Podczas posiedzenia wykład pt.:

KOMISJA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ
ODDZIAŁU POLSKIEJ AKADEMII NAUK
WE WROCŁAWIU

uprzejmie zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się
1 marca 2024 r. o godz. 13.00 (piątek)
w Oddziale PAN we Wrocławiu
ul. Podwale 75, sala konferencyjna (parter)

Komisja Inżynierii Biomedycznej
POLSKA AKADEMIA NAUK
Oddział we Wrocławiu

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na posiedzenie Komisji Inżynierii Biomedycznej oraz wykład pt.

Sale Konferencyjne

Mapa dojazdu