ul. Podwale 75old phone
50-449 Wrocław
www.wroclaw.pan.pl
e-mail: wroclaw@pan.pl

tel.: sekretariat (71) 750 75 00

fax: (71) 750 75 80

tel. (71) 337 63 30 - portiernia/informacja

KOMISJA NAUK ROLNICZYCH
ODDZIAŁU POLSKIEJ AKADEMII NAUK
WE WROCŁAWIU

uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowe, które odbędzie się
w trybie zdalnym na platformie Google Meet*
29 maja 2023 r. o godz. 12.00 (poniedziałek)

KOMISJA NAUK ROLNICZYCH
ODDZIAŁU POLSKIEJ AKADEMII NAUK
WE WROCŁAWIU

uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowe, które odbędzie się
27 marca 2023 r. o godz. 12.00 (poniedziałek)
w trybie on-line (GoogleMeet)

Komisja Architektury i Urbanistyki
Oddziału
Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

 

uprzejmie zaprasza na wykład, który odbędzie się
w czwartek 14 kwietnia 2023 r. o godz. 18.00
w siedzibie Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Podwale 75, sala konferencyjna (parter)

KOMISJA NAUK ROLNICZYCH
ODDZIAŁU POLSKIEJ AKADEMII NAUK
WE WROCŁAWIU

uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowe, które odbędzie się
27 lutego 2023 r. o godz. 12.00 (poniedziałek)
w trybie on-line (GoogleMeet)

Polska Akademia Nauk Oddział we Wrocławiu
Komisja Nauk Górniczych

Z A P R O S Z E N I E

na

OTWARTE ZEBRANIE NAUKOWE
KOMISJI NAUK GÓRNICZYCH
ODDZIAŁU POLSKIEJ AKADEMII NAUK
WE WROCŁAWIU

Sale Konferencyjne

Mapa dojazdu