ul. Podwale 75old phone
50-449 Wrocław
www.wroclaw.pan.pl
e-mail: wroclaw@pan.pl

tel.: sekretariat (71) 750 75 00

fax: (71) 750 75 80

tel. (71) 337 63 30 - portiernia/informacja

KOMISJA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ
ODDZIAŁU POLSKIEJ AKADEMII NAUK
WE WROCŁAWIU

uprzejmie zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się
24 maja 2024 r. o godz. 13.30 (piątek)

w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych
PAN we Wrocławiu
ul. Okólna 2, (sala Rady Naukowej)

Program III Posiedzenia

  1. Powitanie
  2. „Konstrukcja w pełni organicznych, białych laserów i badania dotyczące białej, jak i wielokolorowej emisji w tych układach” – dr inż. Alina Adamów (rozpatrzenie wniosku Nagrody Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk - "Iuvenes Wratislaviae")
  3. "Potencjał badawczy Oddziału Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa" - dr hab. inż. Jacek Ćwik
  4. "Luminescencyjne nanomateriały domieszkowane jonami lantanowców- właściwości i zastosowania" – prof. dr hab. inż. ArturBednarkiewicz
  5. Komunikaty i wolne wnioski

Prof. dr hab. inż. Jarosław Myśliwiec

 

XXIV Conference of PhD Students and Young Scientists

 

Wrocław, 23-25 October 2024

https://cpsys.pwr.edu.pl/

 

Sale Konferencyjne

Mapa dojazdu