ul. Podwale 75old phone
50-449 Wrocław
www.wroclaw.pan.pl
e-mail: wroclaw@pan.pl

tel.: sekretariat (71) 750 75 00

fax: (71) 750 75 80

tel. (71) 337 63 30 - portiernia/informacja

08.05.2024.
SEMINARIUM DLA SŁUCHACZY UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

WYBRANE PROBLEMY STARZEJĄCEGO SIĘ SPOŁECZEŃSTWA

ORGANIZATOR:
KOMISJA ERGONOMII WIEKU PODESZŁEGO
ODDZIAŁU POLSKIEJ AKADEMII NAUK WE WROCŁAWIU

MIEJSCE SEMINARIUM:
PODWALE 75
50-449 WROCŁAW

 

Komitet Organizacyjny

Przewodnicząca: dr hab. n. med. Anna Janocha, prof. PWr

Vice Przewodnicząca: prof. dr hab. med. Małgorzata Sobieszczańska

Członkowie:
Mgr Barbara Grudzewska-Walecka
Prof. dr hab. med. Krystyna Pawlas
Lek. med. Aldona Molęda

Program seminarium:

14.45 – 15.00 Rejestracja uczestników.
15.00 – 15.45 Aldona Molęda, Mózg seniora – wpływ doświadczenia życiowego na funkcje poznawcze.
15.45 – 16.30 Małgorzata Sobieszczańska, Wielochorobowość – główny problem wieku podeszłego.
16.30 – 17.00 Przerwa kawowa
17.00 – 17.45 Anna Janocha, Dlaczego boimy się starości?

 

Przewodnicząca
Komisji Ergonomii Wieku PodeszŁego
OddziaŁu PAN We WrocŁawiu
Dr hab. n. med. Anna Janocha, prof. pwr

Sale Konferencyjne

Mapa dojazdu