ul. Podwale 75old phone
50-449 Wrocław
www.wroclaw.pan.pl
e-mail: wroclaw@pan.pl

tel.: sekretariat (71) 750 75 00

fax: (71) 750 75 80

tel. (71) 337 63 30 - portiernia/informacja

Z A P R O S Z E N I E

na

OTWARTE ZEBRANIE NAUKOWE
KOMISJI NAUK GÓRNICZYCH
ODDZIAŁU POLSKIEJ AKADEMII NAUK
WE WROCŁAWIU

na temat:

Formacja Sulaiy i ogniwo anhydrytu Hit (Arabia Saudyjska) - potencjalny analog geologiczno-paleogeograficzny pogranicza PZ4 i pstrego piaskowca
na obszarze LGOM?

Referent
dr hab. Jurand Wojewoda, profesor uczelni
Katedra Górnictwa
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
Politechnika Wrocławska

TERMIN: 23.05.2024 (czwartek), godz. 15:30
MIEJSCE: Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
Politechniki Wrocławskiej, Budynek GEOCENTRUM (L-1),

ul. Na Grobli 15, Wrocław, s. 260

Sale Konferencyjne

Mapa dojazdu