ul. Podwale 75old phone
50-449 Wrocław
www.wroclaw.pan.pl
e-mail: wroclaw@pan.pl

tel.: sekretariat (71) 750 75 00

fax: (71) 750 75 80

tel. (71) 337 63 30 - portiernia/informacja

50 lat petroarcheologii. 6-te międzynarodowe sympozjum petroarcheologiczne
50 years of petroarcheology. The 6th International Symposium
50 let petroarcheologie. 6. mezinárodní petroarchaeologické sympozjum

Wrocław 24-25.09.2020
Miejsce obrad: Instytut Archeologii ul. Szewska 48 Wrocław
Sala 201-203

Sale Konferencyjne

Mapa dojazdu