ul. Podwale 75old phone
50-449 Wrocław
www.wroclaw.pan.pl
e-mail: wroclaw@pan.pl

tel.: sekretariat (71) 750 75 00

fax: (71) 750 75 80

tel. (71) 337 63 30 - portiernia/informacja

Komisja Architektury i Urbanistyki
Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

 1. Leszek Konarzewski (1.12.2023 r.)
  Proces budowy i przekształcania struktury Hali Ludowej – Hali Stulecia we Wrocławiu na przestrzeni przeszło 100 lat jej istnienia
 2. Anna Miśniakiewicz (15.06.2023 r.)
  Przestrzeń publiczna przyjazna seniorom – zalecenia
 3. Ewa Cisek (12.05.2023 r.)
  "Dzikie ekosystemy zintegrowane z architekturą mieszkaniową w miastach jako przykład zastosowania ekologii głębokiej w projektowaniu prośrodowiskowym".
 4. Barbara Widera (14.04.2023 r.)
  "Rozwiązania wzorowane na naturze w kontekście budowania odporności na zmiany klimatu w architekturze i przestrzeni miejskiej".
 5. Leszek Konarzewski (20.10.2022 r.)
  "Ciągłość kulturowa w architekturze, analiza na przykładzie rejonu pl. Bema i ul. Drobnera we Wrocławiu - refleksje projektanta"
 6. Monika Solarska, Bogdan Siedlecki, Magdalena Jagiełło-Kowalczyk, Ewa Stachura (22.09.2022 r.)
  "Miasto z piasku – Dubaj"
 7. Stanisław Czernik (09.06.2022 r.)
  "Współczesne drewniane wieże widokowe w Polsce"
 8. Ewa Łużyniecka (12.05.2022 r.)
  "W kręgu Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO – Stany Zjednoczone Ameryki Północnej"
 9. Joanna Krajewska (24.03.2022 r.)
  "Szklana architektura w perspektywie antropologicznej"
 10. Joanna Jabłońska (11.06.2021 r.)
  "Ograniczenie hałasu – czynniki urbanistyczne"
 11. Leszek Stanek (11.03.2021 r.)
  "Wnioski do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia"
 12. Stanisław Dendewicz (25.02.2021 r.)
  "Jak zmienić Studium Wrocławia, aby zmienić Wrocław?"
 13. Dr hab. inż. arch. Anna Jaglarz
  "Współczesne tendencje w projektowaniu łazienek i toalet", 5 listopada 2020 r.
 14. Leszek Stanek
  „Nauczanie z zakresu zagospodarowania i planowania przestrzennego na uczelniach Dolnego Śląska”.
 15. Krzysztof Mazurski
  „Miasto jako obiekt turystyczny”.
 16. Romuald Pustelnik
  „Procesy deprecjacji urbanistyki i architektury w okresie polskiej transformacji po roku 1990”.
 17. Prof. Olgierd Czerner
  RESTAURACJA Kolegiaty Głogowskiej - Abstrakt wykładu wygłoszonego w dniu 27 marca 2015 r - Abstrakt wykładu wygłoszonego w dniu 27 marca 2015 r
 18. Prof. dr hab. inż. Hanna Michalak
  Wybrane problemy kształtowania funkcjonalno-konstrukcyjnego budynków z wielokondygnacyjnymi częściami podziemnymi w warunkach zwartej zabudowy miejskiej
 19. dr inż. arch. Leszek Konarzewski
  RENOWACJA ELEWACJI BETONOWEJ HALI STULECIA WE WROCŁAWIU – ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE
 20. dr inż. Tadeusz Lasota i dr inż. arch. Leszek Stanek - Wrocław, 27.11.2015
  Przestrzenne oraz ekonomiczne skutki uchwalonych studiów uwarunkowańi kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin w powiecie wrocławskim
 21. J. Krzysztof Lenartowicz
  "Architektura i Budowanie. Meta-narracje architektury"
 22. dr inż. Tadeusz Lasota i dr inż. arch. Leszek Stanek - Wrocław, 27.11.2015
  Przestrzenne oraz ekonomiczne skutki uchwalonych studiów uwarunkowańi kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin w powiecie wrocławskim
 23. KRYSTYNA KIRSCHKE PAWEŁ KIRSCHKE
  REWALORYZACJA WROCŁAWSKIEGO DWORCA GŁÓWNEGO W LATACH 2009—2015
 24. Janusz Rębielak
  artykuł w Architectus nr 2 46_2016
  , Architectus - Spis treści nr 2(46)/2016
 25. Joanna Jabłońska
  "Architektura przestrzeni ogólnodostępnych współczesnych hoteli"
 26. Dr hab.inż.arch. Bogusław Wojtyszyn
  Interproksymy jako kwantyfikatory potencjalnych kierunków przestrzennego rozwoju urbanizacji Dolnego Śląska
 27. Daniela Przyłęcka
  "Prof. dr hab. Mirosław Przyłęcki - architekt. Człowiek z pasją"
 28. Stanisław Karczmarczyk 
  "Zagadnienia diagnostyki obiektów zabytkowych"
 29. Jadwiga Urbanik
  Szymon Syrkus, "Ciam i walka o nowoczesne mieszkanie w międzywojennej Polsce" - streszczenie
 30. Dr inż. arch. GRAŻYNA HRYNCEWICZ-LAMBER
  "ARCHITEKTURA TRZECIEJ WŁADZY W KRAJOBRAZIE URBANISTYCZNYM WSPÓŁCZESNEJ POLSKI. WSTĘP DO ANALIZY PROBLEMU LOKALIZACJI"
 31. Daniela Przyłęcka
  "Prof. dr hab. Mirosław Przyłęcki – architekt; Człowiek z pasją"
 32. Prof. dr hab. inż. arch. Janusz Rębielak
  Zasada superpozycji w projektowaniu architektonicznym i inżynierskim
 33. Dr hab. inż. arch. Joanna Jabłońska, prof. uczelni
  "ŚRODOWISKO ZBUDOWANE – ARCHITEKTONICZNOURBANISTYCZNE MIAST POLSKICH A ZANIECZYSZCZENIE HAŁASEM"

 

XXIV Conference of PhD Students and Young Scientists

 

Wrocław, 23-25 October 2024

https://cpsys.pwr.edu.pl/

 

Sale Konferencyjne

Mapa dojazdu