ul. Podwale 75old phone
50-449 Wrocław
www.wroclaw.pan.pl
e-mail: wroclaw@pan.pl

tel.: sekretariat (71) 750 75 00

fax: (71) 750 75 80

tel. (71) 337 63 30 - portiernia/informacja

Komisja Architektury i Urbanistyki
Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

 1. Leszek Konarzewski (1.12.2023 r.)
  Proces budowy i przekształcania struktury Hali Ludowej – Hali Stulecia we Wrocławiu na przestrzeni przeszło 100 lat jej istnienia
 2. Anna Miśniakiewicz (15.06.2023 r.)
  Przestrzeń publiczna przyjazna seniorom – zalecenia
 3. Ewa Cisek (12.05.2023 r.)
  "Dzikie ekosystemy zintegrowane z architekturą mieszkaniową w miastach jako przykład zastosowania ekologii głębokiej w projektowaniu prośrodowiskowym".
 4. Barbara Widera (14.04.2023 r.)
  "Rozwiązania wzorowane na naturze w kontekście budowania odporności na zmiany klimatu w architekturze i przestrzeni miejskiej".
 5. Leszek Konarzewski (20.10.2022 r.)
  "Ciągłość kulturowa w architekturze, analiza na przykładzie rejonu pl. Bema i ul. Drobnera we Wrocławiu - refleksje projektanta"
 6. Monika Solarska, Bogdan Siedlecki, Magdalena Jagiełło-Kowalczyk, Ewa Stachura (22.09.2022 r.)
  "Miasto z piasku – Dubaj"
 7. Stanisław Czernik (09.06.2022 r.)
  "Współczesne drewniane wieże widokowe w Polsce"
 8. Ewa Łużyniecka (12.05.2022 r.)
  "W kręgu Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO – Stany Zjednoczone Ameryki Północnej"
 9. Joanna Krajewska (24.03.2022 r.)
  "Szklana architektura w perspektywie antropologicznej"
 10. Joanna Jabłońska (11.06.2021 r.)
  "Ograniczenie hałasu – czynniki urbanistyczne"
 11. Leszek Stanek (11.03.2021 r.)
  "Wnioski do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia"
 12. Stanisław Dendewicz (25.02.2021 r.)
  "Jak zmienić Studium Wrocławia, aby zmienić Wrocław?"
 13. Dr hab. inż. arch. Anna Jaglarz
  "Współczesne tendencje w projektowaniu łazienek i toalet", 5 listopada 2020 r.
 14. Leszek Stanek
  „Nauczanie z zakresu zagospodarowania i planowania przestrzennego na uczelniach Dolnego Śląska”.
 15. Krzysztof Mazurski
  „Miasto jako obiekt turystyczny”.
 16. Romuald Pustelnik
  „Procesy deprecjacji urbanistyki i architektury w okresie polskiej transformacji po roku 1990”.
 17. Prof. Olgierd Czerner
  RESTAURACJA Kolegiaty Głogowskiej - Abstrakt wykładu wygłoszonego w dniu 27 marca 2015 r - Abstrakt wykładu wygłoszonego w dniu 27 marca 2015 r
 18. Prof. dr hab. inż. Hanna Michalak
  Wybrane problemy kształtowania funkcjonalno-konstrukcyjnego budynków z wielokondygnacyjnymi częściami podziemnymi w warunkach zwartej zabudowy miejskiej
 19. dr inż. arch. Leszek Konarzewski
  RENOWACJA ELEWACJI BETONOWEJ HALI STULECIA WE WROCŁAWIU – ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE
 20. dr inż. Tadeusz Lasota i dr inż. arch. Leszek Stanek - Wrocław, 27.11.2015
  Przestrzenne oraz ekonomiczne skutki uchwalonych studiów uwarunkowańi kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin w powiecie wrocławskim
 21. J. Krzysztof Lenartowicz
  "Architektura i Budowanie. Meta-narracje architektury"
 22. dr inż. Tadeusz Lasota i dr inż. arch. Leszek Stanek - Wrocław, 27.11.2015
  Przestrzenne oraz ekonomiczne skutki uchwalonych studiów uwarunkowańi kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin w powiecie wrocławskim
 23. KRYSTYNA KIRSCHKE PAWEŁ KIRSCHKE
  REWALORYZACJA WROCŁAWSKIEGO DWORCA GŁÓWNEGO W LATACH 2009—2015
 24. Janusz Rębielak
  artykuł w Architectus nr 2 46_2016
  , Architectus - Spis treści nr 2(46)/2016
 25. Joanna Jabłońska
  "Architektura przestrzeni ogólnodostępnych współczesnych hoteli"
 26. Dr hab.inż.arch. Bogusław Wojtyszyn
  Interproksymy jako kwantyfikatory potencjalnych kierunków przestrzennego rozwoju urbanizacji Dolnego Śląska
 27. Daniela Przyłęcka
  "Prof. dr hab. Mirosław Przyłęcki - architekt. Człowiek z pasją"
 28. Stanisław Karczmarczyk 
  "Zagadnienia diagnostyki obiektów zabytkowych"
 29. Jadwiga Urbanik
  Szymon Syrkus, "Ciam i walka o nowoczesne mieszkanie w międzywojennej Polsce" - streszczenie
 30. Dr inż. arch. GRAŻYNA HRYNCEWICZ-LAMBER
  "ARCHITEKTURA TRZECIEJ WŁADZY W KRAJOBRAZIE URBANISTYCZNYM WSPÓŁCZESNEJ POLSKI. WSTĘP DO ANALIZY PROBLEMU LOKALIZACJI"
 31. Daniela Przyłęcka
  "Prof. dr hab. Mirosław Przyłęcki – architekt; Człowiek z pasją"
 32. Prof. dr hab. inż. arch. Janusz Rębielak
  Zasada superpozycji w projektowaniu architektonicznym i inżynierskim
 33. Dr hab. inż. arch. Joanna Jabłońska, prof. uczelni
  "ŚRODOWISKO ZBUDOWANE – ARCHITEKTONICZNOURBANISTYCZNE MIAST POLSKICH A ZANIECZYSZCZENIE HAŁASEM"

 

Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
z głębokim smutkiem przyjął wiadomość, że w dniu 3 lutego 2024 r.
zmarł

 

Profesor JERZY FABISZEWSKI

 

Profesor JERZY FABISZEWSKI
członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk

Członek
Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk
Członek Prezydium Wrocławskiego Oddziału PAN w latach 2003-2014

 

wybitny uczony, botanik, lichenolog i ekolog,
redaktor naukowy i współtwórca wydawnictwa Oddziału PAN we Wrocławiu „Przyroda Dolnego Śląska”,
doktor honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
organizator wielu konferencji, wychowawca kilku pokoleń naukowców,
a przede wszystkim Człowiek o wielkim sercu.


Rodzinie oraz Bliskim Pana Profesora
składamy wyrazy głębokiego współczucia
Członkowie Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk

 

 

Wręczenie Nagrody Heisiga Profesorowi Lechosławowi Latos-Grażyńskiemu Laureat Nagrody Heisiga w 2023 r.

Prof. Lechosław Latos-Grażyński,
czł. rzecz. PAN

Wiceprezes Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stanowisko

Prezydium Wrocławskiego Oddziału PAN
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

 

„Uznając niezależność prowadzenia badań naukowych za wartość nadrzędną,
Prezydium Oddziału PAN we Wrocławiu podziela stanowisko wyrażone w Uchwale Rady Naukowej Instytutu Filozofii i Socjologii PAN z dn. 26 kwietnia 2023 r. w sprawie publicznych reakcji na wypowiedź medialną prof. Barbary Engelking, czł. koresp. PAN”

 

podpisano: Członkowie Prezydium Oddziału PAN we Wrocławiu

 

Link: Uchwała IFiS PAN w sprawie publicznych reakcji na wypowiedź medialną prof. Barbary Engelking

 

Irena Sendler Memorial Award

 

Prof. dr hab. Marcin Wodziński, czł. koresp. PAN
Członek Wrocławskiego Oddziału PAN został laureatem nagrody

Irena Sendler Memorial Award

I lnk:  https://uwr.edu.pl/irena-sendler-memorial-award/

 

 


List otwarty Prezesów akademii nauk z Polski, USA i Ukrainy

„Połączmy siły, aby razem wspierać naukę!”

 
 

 

XXIV Conference of PhD Students and Young Scientists

 

Wrocław, 23-25 October 2024

https://cpsys.pwr.edu.pl/

 


The International
BEYOND LANGUAGE 2024 Conference

Kraków – Wrocław – Poznań
20-23 MAY 2024

https://bl2024.isi.wzks.uj.edu.pl/

 

Beyond Language 2024 baner www 01

 

 

 

III Ogólnopolska Konferencja

"Ergonomia Wieku Podeszłego"


WROCŁAW 20-21.09.2024

 

Sale Konferencyjne

Mapa dojazdu