ul. Podwale 75old phone
50-449 Wrocław
www.wroclaw.pan.pl
e-mail: wroclaw@pan.pl

tel.: sekretariat (71) 750 75 00

fax: (71) 750 75 80

tel. (71) 337 63 30 - portiernia/informacja

Komisja Architektury i Urbanistyki
Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

 1. Leszek Konarzewski (20.10.2022 r.)
  "Ciągłość kulturowa w architekturze, analiza na przykładzie rejonu pl. Bema i ul. Drobnera we Wrocławiu - refleksje projektanta"
 2. Monika Solarska, Bogdan Siedlecki, Magdalena Jagiełło-Kowalczyk, Ewa Stachura (22.09.2022 r.)
  "Miasto z piasku – Dubaj"
 3. Stanisław Czernik (09.06.2022 r.)
  "Współczesne drewniane wieże widokowe w Polsce"
 4. Ewa Łużyniecka (12.05.2022 r.)
  "W kręgu Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO – Stany Zjednoczone Ameryki Północnej"
 5. Joanna Krajewska (24.03.2022 r.)
  "Szklana architektura w perspektywie antropologicznej"
 6. Joanna Jabłońska (11.06.2021 r.)
  "Ograniczenie hałasu – czynniki urbanistyczne"
 7. Leszek Stanek (11.03.2021 r.)
  "Wnioski do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia"
 8. Stanisław Dendewicz (25.02.2021 r.)
  "Jak zmienić Studium Wrocławia, aby zmienić Wrocław?"
 9. Dr hab. inż. arch. Anna Jaglarz
  "Współczesne tendencje w projektowaniu łazienek i toalet", 5 listopada 2020 r.
 10. Leszek Stanek
  „Nauczanie z zakresu zagospodarowania i planowania przestrzennego na uczelniach Dolnego Śląska”.
 11. Krzysztof Mazurski
  „Miasto jako obiekt turystyczny”.
 12. Romuald Pustelnik
  „Procesy deprecjacji urbanistyki i architektury w okresie polskiej transformacji po roku 1990”.
 13. Prof. Olgierd Czerner
  RESTAURACJA Kolegiaty Głogowskiej - Abstrakt wykładu wygłoszonego w dniu 27 marca 2015 r - Abstrakt wykładu wygłoszonego w dniu 27 marca 2015 r
 14. Prof. dr hab. inż. Hanna Michalak
  Wybrane problemy kształtowania funkcjonalno-konstrukcyjnego budynków z wielokondygnacyjnymi częściami podziemnymi w warunkach zwartej zabudowy miejskiej
 15. dr inż. arch. Leszek Konarzewski
  RENOWACJA ELEWACJI BETONOWEJ HALI STULECIA WE WROCŁAWIU – ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE
 16. dr inż. Tadeusz Lasota i dr inż. arch. Leszek Stanek - Wrocław, 27.11.2015
  Przestrzenne oraz ekonomiczne skutki uchwalonych studiów uwarunkowańi kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin w powiecie wrocławskim
 17. J. Krzysztof Lenartowicz
  "Architektura i Budowanie. Meta-narracje architektury"
 18. dr inż. Tadeusz Lasota i dr inż. arch. Leszek Stanek - Wrocław, 27.11.2015
  Przestrzenne oraz ekonomiczne skutki uchwalonych studiów uwarunkowańi kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin w powiecie wrocławskim
 19. KRYSTYNA KIRSCHKE PAWEŁ KIRSCHKE
  REWALORYZACJA WROCŁAWSKIEGO DWORCA GŁÓWNEGO W LATACH 2009—2015
 20. Janusz Rębielak
  artykuł w Architectus nr 2 46_2016
  , Architectus - Spis treści nr 2(46)/2016
 21. Joanna Jabłońska
  "Architektura przestrzeni ogólnodostępnych współczesnych hoteli"
 22. Dr hab.inż.arch. Bogusław Wojtyszyn
  Interproksymy jako kwantyfikatory potencjalnych kierunków przestrzennego rozwoju urbanizacji Dolnego Śląska
 23. Daniela Przyłęcka
  "Prof. dr hab. Mirosław Przyłęcki - architekt. Człowiek z pasją"
 24. Stanisław Karczmarczyk 
  "Zagadnienia diagnostyki obiektów zabytkowych"
 25. Jadwiga Urbanik
  Szymon Syrkus, "Ciam i walka o nowoczesne mieszkanie w międzywojennej Polsce" - streszczenie
 26. Dr inż. arch. GRAŻYNA HRYNCEWICZ-LAMBER
  "ARCHITEKTURA TRZECIEJ WŁADZY W KRAJOBRAZIE URBANISTYCZNYM WSPÓŁCZESNEJ POLSKI. WSTĘP DO ANALIZY PROBLEMU LOKALIZACJI"
 27. Daniela Przyłęcka
  "Prof. dr hab. Mirosław Przyłęcki – architekt; Człowiek z pasją"
 28. Prof. dr hab. inż. arch. Janusz Rębielak
  Zasada superpozycji w projektowaniu architektonicznym i inżynierskim
 29. Dr hab. inż. arch. Joanna Jabłońska, prof. uczelni
  "ŚRODOWISKO ZBUDOWANE – ARCHITEKTONICZNOURBANISTYCZNE MIAST POLSKICH A ZANIECZYSZCZENIE HAŁASEM"

Wybory Prezesa PAN na kadencję 2023-2026


Wpłynęły 2 zgłoszenia kandydatów na stanowisko Prezesa PAN


Komisja Wyborcza do spraw wyboru Prezesa i Wiceprezesów Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2023-2026 informuje, że wpłynęły 2 zgłoszenia Kandydatów na stanowisko Prezesa PAN. Komisja na posiedzeniu w dniu 16 września 2022 roku stwierdziła, że złożone wnioski spełniają regulaminowe wymogi zgłaszania kandydatów na Prezesa PAN.
Szczegółowe informacje znajdują się w serwisie Wybory Prezesa PAN (https://wyboryprezesa.pan.pl).

 

 
 
 
 

 
Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

z głębokim smutkiem przyjął wiadomość, że w dniu 18 października 2022 r.
zmarł

 
Profesor BOGUSŁAW GEDIGA


Przewodniczący Komisji Archeologicznej
Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk
w latach 1982-2022

Nekrolog


IV Międzynarodowe Sympozjum

„THE PAST AND THE PRESENT
OF THE NEW WORLD”


Wrocław, 07-09 września 2022 r.

http://confamer2022.archeo.uni.wroc.pl/en/

 

I Ogólnopolska Konferencja

"Ergonomia Wieku Podeszłego"


Wrocław, 24 września 2022 r.

 

Sale Konferencyjne

Mapa dojazdu