ul. Podwale 75old phone
50-449 Wrocław
www.wroclaw.pan.pl
e-mail: wroclaw@pan.pl

tel.: sekretariat (71) 750 75 00

fax: (71) 750 75 80

tel. (71) 337 63 30 - portiernia/informacja

KOMISJA ARCHEOLOGICZNA
ODDZIAŁU POLSKIEJ AKADEMII NAUK
WE WROCŁAWIU

uprzejmie zaprasza na otwarte posiedzenie,
które odbędzie się w dniu 29 lutego 2024 r., o godz. 15:00
w siedzibie Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Podwale 75 (sala konferencyjna – parter).

Podczas posiedzenia wykład pt.:


Małe rzeczy – duże zmiany.
Konsumpcja akcesoriów strojuw późnośredniowiecznej
Europe Środkowo-Wschodniej
(przykład Pragi i Wrocławia)

 

wygłosi:

Doktor Jakub Sawicki
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Czech Republic

Przewodniczący
Komisji Archeologicznej
Prof. dr hab. Jan M. Burdukiewicz

Sale Konferencyjne

Mapa dojazdu