ul. Podwale 75old phone
50-449 Wrocław
www.wroclaw.pan.pl
e-mail: wroclaw@pan.pl

tel.: sekretariat (71) 750 75 00

fax: (71) 750 75 80

tel. (71) 337 63 30 - portiernia/informacja

KOMISJA ARCHEOLOGICZNA
ODDZIAŁU POLSKIEJ AKADEMII NAUK
WE WROCŁAWIU

uprzejmie zaprasza na otwarte posiedzenie, które odbędzie się

w dniu 19 marca 2024 r., o godz. 15:00
w siedzibie Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Podwale 75 (sala konferencyjna – parter).

Podczas posiedzenia wykład pt.:

Profesor Józef Kostrzewski na nowo odkrywany

wygłosi:

Doktor Andrzej Prinke
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
Archiwum PAN w Warszawie
Oddział w Poznaniu

Przewodniczący
Komisji Archeologicznej
Oddziału PAN we Wrocławiu
Prof. dr hab. Jan M. Burdukiewicz

Sale Konferencyjne

Mapa dojazdu