ul. Podwale 75old phone
50-449 Wrocław
www.wroclaw.pan.pl
e-mail: wroclaw@pan.pl

tel.: sekretariat (71) 750 75 00

fax: (71) 750 75 80

tel. (71) 337 63 30 - portiernia/informacja

KOMISJA ARCHEOLOGICZNA
ODDZIAŁU POLSKIEJ AKADEMII NAUK
WE WROCŁAWIU

uprzejmie zaprasza na otwarte posiedzenie, które odbędzie się
w dniu 30 stycznia 2024 r., o godz. 15:00
w siedzibie Oddziału Polskiej Akademii Nauk
we Wrocławiu

ul. Podwale 75 (sala konferencyjna – parter).
Podczas posiedzenia wykład pt.:

"Średniowieczne szkło jako identyfikator kontaktów handlowych i politycznych"

wygłosi:

Doktor Sylwia Siemianowska
Ośrodek Badan nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza IAE PAN we Wrocławiu

Przewodniczący
Komisji Archeologicznej
Prof. dr hab. Jan M. Burdukiewicz

Sale Konferencyjne

Mapa dojazdu