ul. Podwale 75old phone
50-449 Wrocław
www.wroclaw.pan.pl
e-mail: wroclaw@pan.pl

tel.: sekretariat (71) 750 75 00

fax: (71) 750 75 80

tel. (71) 337 63 30 - portiernia/informacja

KOMISJA ARCHEOLOGICZNA
ODDZIAŁU POLSKIEJ AKADEMII NAUK
WE WROCŁAWIU

uprzejmie zaprasza na otwarte posiedzenie, które odbędzie się

w dniu 18 czerwca 2024 r., o godz. 14:00
w siedzibie Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Podwale 75 (sala konferencyjna – parter).

 

Podczas posiedzenia wykład pt.:

Rośliny funeralne w Europie na północ od Alp w średniowieczu i okresie nowożytnym

 

wygłosi:

Doktor Agata Macionczyk
Muzeum Archeologiczne Oddziału Muzeum Miejskiego Wrocławia

 

Przewodniczący
Komisji Archeologicznej
Oddziału PAN we Wrocławiu
Prof. dr hab. Jan M. Burdukiewicz

Sale Konferencyjne

Mapa dojazdu