ul. Podwale 75old phone
50-449 Wrocław
www.wroclaw.pan.pl
e-mail: wroclaw@pan.pl

tel.: sekretariat (71) 750 75 00

fax: (71) 750 75 80

tel. (71) 337 63 30 - portiernia/informacja

KOMISJA NAUK O ZIEMI I ŚRODOWISKA
ODDZIAŁU POLSKIEJ AKADEMII NAUK
we Wrocławiu

uprzejmie zaprasza na posiedzenie otwarte, które odbędzie się
18 CZERWCA 20124 r. o godz. 10.00-12.00 (wtorek)
The Alfred Jahn Cold Regions Research Centre,

Fryderyka Joliot-Curie 12, 50-383 Wrocław

 

Wykłady:

"GENEZA, POZYCJA STRATYGRAFICZNA ORAZ INTERPRETACJA KLIMATYCZNO-ŚRODOWISKOWA STRUKTUR PERYGLACJALNYCH PLEJSTOCEŃSKIEJ WIELOLETNIEJ ZMARZLINY W SEKWENCJACH LESSOWO GLEBOWYCH WYŻYNY WOŁYŃSKO PODOLSKIEJ"

 

Prof. Andriy Bogucki,
Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki

 

 

 

„GREAT PERSONALITIES AND IDEAS IN LOESS RESEARCH - TEN SIGNIFICANT LOESS PEOPLE; 1824-1964"

 

Prof. Ian Smalley,
University of Leicester, UK

 

Przewodniczący Komisji
Nauk o Ziemi i Środowiska
Prof. dr hab. Zdzisław Jary

Sale Konferencyjne

Mapa dojazdu