ul. Podwale 75old phone
50-449 Wrocław
www.wroclaw.pan.pl
e-mail: wroclaw@pan.pl

tel.: sekretariat (71) 750 75 00

fax: (71) 750 75 80

tel. (71) 337 63 30 - portiernia/informacja

KOMISJA NAUK FILOLOGICZNYCH
ODDZIAŁU POLSKIEJ AKADEMII NAUK
WE WROCŁAWIU
oraz
Instytut Filologii Angielskiej UWr.
i Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego

zapraszają na otwarte spotkanie w dniu 15 grudnia 2015 r.,
godz. 15.00 w budynku IFA UWr., sala nr 207, ul. Kuźnicza 22,
podczas którego odbędzie się wykład

KOMISJA NAUK ROLNICZYCH
ODDZIAŁU POLSKIEJ AKADEMII NAUK
WE WROCŁAWIU

uprzejmie zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się
14 grudnia 2015 r. o godz. 12.00 (poniedziałek)
w Centrum Dydaktyczno-Naukowym
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
pl. Grunwaldzki 24 a, sala 244 (II piętro)

KOMISJA NAUK FILOLOGICZNYCH
ODDZIAŁU POLSKIEJ AKADEMII NAUK
WE WROCŁAWIU
oraz
Instytut Filologii Angielskiej UWr.
i Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego

zapraszają na otwarte spotkanie w dniu 1 grudnia 2015 r.,
godz. 15.00 w budynku IFA UWr., sala nr 207, ul. Kuźnicza 22,
podczas którego odbędzie się wykład

KOMISJA KINEZJOLOGII
ODDZIAŁU POLSKIEJ AKADEMII NAUK
WE WROCŁAWIU

uprzejmie zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się
16 grudnia 2015 r. o godz. 19.00 (środa)
w siedzibie Oddziału PAN we Wrocławiu
ul. Podwale 75, sala konf. (parter)

KOMISJA CHEMII I FIZYKI
W BIOLOGII I MEDYCYNIE
ODDZIAŁU POLSKIEJ AKADEMII
NAUK WE WROCŁAWIU


uprzejmie zaprasza
na posiedzenie naukowe, które odbędzie się w dniu
7 grudnia 2015 r. (poniedziałek) o godz. 16.00
w siedzibie Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu,
ul. Podwale 75 (sala konferencyjna – parter).

Sale Konferencyjne

Mapa dojazdu