ul. Podwale 75old phone
50-449 Wrocław
www.wroclaw.pan.pl
e-mail: wroclaw@pan.pl

tel.: sekretariat (71) 750 75 00

fax: (71) 750 75 80

tel. (71) 337 63 30 - portiernia/informacja

KOMISJA CHEMII I FIZYKI
W BIOLOGII I MEDYCYNIE
ODDZIAŁU POLSKIEJ AKADEMII
NAUK WE WROCŁAWIU


uprzejmie zaprasza
na posiedzenie naukowe, które odbędzie się w dniu
7 grudnia 2015 r. (poniedziałek) o godz. 16.00
w siedzibie Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu,
ul. Podwale 75 (sala konferencyjna – parter).


Podczas posiedzenia zostanie wygłoszony referat pt.:

”Analiza chemiczna i sensoryczna odorów i lotnych związków organicznych: przykłady zastosowań w rolnictwie, chemii, biologii i medycynie”

przez
Prof. Jacka Koziela
z Iowa State University,
Department of Agricultural and Biosystems Engineering

Prof. Jacek Koziel jest obecnie profesorem wizytującym na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w ramach Fulbright U.S. Scholar. Prof. Koziel jest specjalistą w zakresie pomiarów jakości powietrza, nowatorskich metod oceny odorów, analizy chemicznej biopaliw i biotechnologii. Jest kierownikiem Laboratorium Jakości Powietrza Atmosferycznego oraz prowadzi kursy z zakresu zanieczyszczeń powietrza i systemów produkcji zwierzęcej. Więcej informacji na stronie: https://scholar.google.com/citations?user=rDTT2DgAAAAJ

Przewodnicząca Komisji
Chemii i Fizyki w Biologii i Medycynie
Prof. Halina Kleszczyńska

Wybory Prezesa PAN na kadencję 2023-2026


Wpłynęły 2 zgłoszenia kandydatów na stanowisko Prezesa PAN


Komisja Wyborcza do spraw wyboru Prezesa i Wiceprezesów Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2023-2026 informuje, że wpłynęły 2 zgłoszenia Kandydatów na stanowisko Prezesa PAN. Komisja na posiedzeniu w dniu 16 września 2022 roku stwierdziła, że złożone wnioski spełniają regulaminowe wymogi zgłaszania kandydatów na Prezesa PAN.
Szczegółowe informacje znajdują się w serwisie Wybory Prezesa PAN (https://wyboryprezesa.pan.pl).

 

 
 
 
 

 
Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

z głębokim smutkiem przyjął wiadomość, że w dniu 18 października 2022 r.
zmarł

 
Profesor BOGUSŁAW GEDIGA


Przewodniczący Komisji Archeologicznej
Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk
w latach 1982-2022

Nekrolog


IV Międzynarodowe Sympozjum

„THE PAST AND THE PRESENT
OF THE NEW WORLD”


Wrocław, 07-09 września 2022 r.

http://confamer2022.archeo.uni.wroc.pl/en/

 

I Ogólnopolska Konferencja

"Ergonomia Wieku Podeszłego"


Wrocław, 24 września 2022 r.

 

Sale Konferencyjne

Mapa dojazdu