ul. Podwale 75old phone
50-449 Wrocław
www.wroclaw.pan.pl
e-mail: wroclaw@pan.pl

tel.: sekretariat (71) 750 75 00

fax: (71) 750 75 80

tel. (71) 337 63 30 - portiernia/informacja

Do Wykonawców Przeglądów stanu technicznego obiektów budowlanych należących do Polskiej Akademii Nauk

Polska Akademia Nauk Oddział we Wrocławiu niniejszym składa zapytanie mające na celu rozeznanie rynku cen usługi pn.: „Kontrola okresowa polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego (przegląd techniczny): roczna wybranego obiektu budowlanego, będącego w zasobie nieruchomości PAN, położonego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej”.

 

Załączniki:

 

Sale Konferencyjne

Mapa dojazdu