ul. Podwale 75old phone
50-449 Wrocław
www.wroclaw.pan.pl
e-mail: wroclaw@pan.pl

tel.: sekretariat (71) 750 75 00

fax: (71) 750 75 80

tel. (71) 337 63 30 - portiernia/informacja

KOMISJA NAUK O ZIEMI
ODDZIAŁU POLSKIEJ AKADEMII NAUK
WE WROCŁAWIU

uprzejmie zaprasza na posiedzenie otwarte,

które odbędzie się 15 grudnia 2022 r. o godz. 15.30 (czwartek)
w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr,
pl. Uniwersytecki 1, sala 336 – III piętro

Komisja Architektury i Urbanistyki
Oddziału
Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

uprzejmie zaprasza na wykład, który odbędzie się
w czwartek 15 grudnia 2022 r. o godz. 18.00
w siedzibie Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Podwale 75, sala konferencyjna (parter)

KOMISJA BUDOWNICTWA I MECHANIKI
ODDZIAŁU POLSKIEJ AKADEMII NAUK WE WROCŁAWIU


uprzejmie zaprasza na wykład, który wygłosi
Professor, D.Sc. Econ. Vsevolod Nikolaev
Faculty of Civil Engineering, Wroclaw University of Science and Technology

Full Member of the Academy of Construction of Ukraine
Member of European Real Estate Society

KOMISJA CHEMII I FIZYKI
W BIOLOGII I MEDYCYNIE
ODDZIAŁU POLSKIEJ AKADEMII
NAUK WE WROCŁAWIU

uprzejmie zaprasza

na posiedzenie naukowe, które odbędzie się w
czwartek 24 listopada 2022 r. o godz. 16.00
w siedzibie Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu,
ul. Podwale 75, sala konferencyjna – parter*.

Podczas posiedzenia, wykład pt.:

Komisja Architektury i Urbanistyki
Oddziału
Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

uprzejmie zaprasza na wykład, który odbędzie się
w czwartek 17 listopada 2022 r. o godz. 18.00
w siedzibie Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Podwale 75, sala konferencyjna (parter)

Sale Konferencyjne

Mapa dojazdu