ul. Podwale 75old phone
50-449 Wrocław
www.wroclaw.pan.pl
e-mail: wroclaw@pan.pl

tel.: sekretariat (71) 750 75 00

fax: (71) 750 75 80

tel. (71) 337 63 30 - portiernia/informacja

KOMISJA CHEMII I FIZYKI
W BIOLOGII I MEDYCYNIE
ODDZIAŁU POLSKIEJ AKADEMII
NAUK WE WROCŁAWIU

uprzejmie zaprasza

na posiedzenie naukowe, które odbędzie się w
czwartek 24 listopada 2022 r. o godz. 16.00
w siedzibie Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu,
ul. Podwale 75, sala konferencyjna – parter*.

Podczas posiedzenia, wykład pt.:

Badania USG, PET i MR dla pojedynczych komórek czyli o nowych możliwościach mikroskopii bliskich oddziaływań

wygłosi

prof. dr hab. inż. Teodor Gotszalk
Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk,
Kierownik Katedry Nanometrologii
Wydziału Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów Politechniki Wrocławskiej

 

W prezentacji omówione zostaną możliwości zastosowania nowoczesnej technologii układów mikro- i nanomechanicznych oraz różnych technik mikroskopowych w biochemii, mikrobiologii i medycynie. W ocenie prezentującego, postęp w tych dziedzinach otwiera absolutnie nowe możliwości badania zjawisk fizykochemicznych w skali pojedynczej komórki lub wręcz struktur molekularnych ją tworzących. Zasadniczą ideą tak prowadzonych eksperymentów jest miniaturyzacja narzędzia pomiarowego, które może być zbliżane do badanego obiektu na odległość kilku średnic atomowych. W ten sposób zapewniona jest nie tylko lokalna, atomowa rozdzielczość obserwacji zjawisk, ale również kwantowa czułość pomiaru. Warto wskazać, że kwantowe zjawiska są podstawą funkcji znanych i szeroko stosowanych w medycynie technik obrazowania takich jak rezonans magnetyczny, pozytronowa tomografia komputerowa i tomografia rentgenowska. Czy jest zatem możliwe, aby takie badania prowadzić w skali pojedynczej komórki i jakich odpowiedzi powinniśmy się w tym przypadku spodziewać?

Przewodnicząca Komisji
Chemii i Fizyki w Biologii i Medycynie
dr hab. Hanna Pruchnik

* spotkanie będzie transmitowane online:
https://pwr-edu.zoom.us/j/97939660989
Meeting ID: 979 3966 0989

 

Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
z głębokim smutkiem przyjął wiadomość, że w dniu 3 lutego 2024 r.
zmarł

 

Profesor JERZY FABISZEWSKI

 

Profesor JERZY FABISZEWSKI
członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk

Członek
Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk
Członek Prezydium Wrocławskiego Oddziału PAN w latach 2003-2014

 

wybitny uczony, botanik, lichenolog i ekolog,
redaktor naukowy i współtwórca wydawnictwa Oddziału PAN we Wrocławiu „Przyroda Dolnego Śląska”,
doktor honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
organizator wielu konferencji, wychowawca kilku pokoleń naukowców,
a przede wszystkim Człowiek o wielkim sercu.


Rodzinie oraz Bliskim Pana Profesora
składamy wyrazy głębokiego współczucia
Członkowie Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk

 

 

Wręczenie Nagrody Heisiga Profesorowi Lechosławowi Latos-Grażyńskiemu Laureat Nagrody Heisiga w 2023 r.

Prof. Lechosław Latos-Grażyński,
czł. rzecz. PAN

Wiceprezes Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stanowisko

Prezydium Wrocławskiego Oddziału PAN
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

 

„Uznając niezależność prowadzenia badań naukowych za wartość nadrzędną,
Prezydium Oddziału PAN we Wrocławiu podziela stanowisko wyrażone w Uchwale Rady Naukowej Instytutu Filozofii i Socjologii PAN z dn. 26 kwietnia 2023 r. w sprawie publicznych reakcji na wypowiedź medialną prof. Barbary Engelking, czł. koresp. PAN”

 

podpisano: Członkowie Prezydium Oddziału PAN we Wrocławiu

 

Link: Uchwała IFiS PAN w sprawie publicznych reakcji na wypowiedź medialną prof. Barbary Engelking

 

Irena Sendler Memorial Award

 

Prof. dr hab. Marcin Wodziński, czł. koresp. PAN
Członek Wrocławskiego Oddziału PAN został laureatem nagrody

Irena Sendler Memorial Award

I lnk:  https://uwr.edu.pl/irena-sendler-memorial-award/

 

 


List otwarty Prezesów akademii nauk z Polski, USA i Ukrainy

„Połączmy siły, aby razem wspierać naukę!”

 
 

 

XXIV Conference of PhD Students and Young Scientists

 

Wrocław, 23-25 October 2024

https://cpsys.pwr.edu.pl/

 


The International
BEYOND LANGUAGE 2024 Conference

Kraków – Wrocław – Poznań
20-23 MAY 2024

https://bl2024.isi.wzks.uj.edu.pl/

 

Beyond Language 2024 baner www 01

 

 

 

III Ogólnopolska Konferencja

"Ergonomia Wieku Podeszłego"


WROCŁAW 20-21.09.2024

 

Sale Konferencyjne

Mapa dojazdu