ul. Podwale 75old phone
50-449 Wrocław
www.wroclaw.pan.pl
e-mail: wroclaw@pan.pl

tel.: sekretariat (71) 750 75 00

fax: (71) 750 75 80

tel. (71) 337 63 30 - portiernia/informacja

KOMISJA CHEMII I FIZYKI
W BIOLOGII I MEDYCYNIE
ODDZIAŁU POLSKIEJ AKADEMII
NAUK WE WROCŁAWIU

uprzejmie zaprasza

na posiedzenie naukowe, które odbędzie się w
czwartek 24 listopada 2022 r. o godz. 16.00
w siedzibie Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu,
ul. Podwale 75, sala konferencyjna – parter*.

Podczas posiedzenia, wykład pt.:

Badania USG, PET i MR dla pojedynczych komórek czyli o nowych możliwościach mikroskopii bliskich oddziaływań

wygłosi

prof. dr hab. inż. Teodor Gotszalk
Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk,
Kierownik Katedry Nanometrologii
Wydziału Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów Politechniki Wrocławskiej

 

W prezentacji omówione zostaną możliwości zastosowania nowoczesnej technologii układów mikro- i nanomechanicznych oraz różnych technik mikroskopowych w biochemii, mikrobiologii i medycynie. W ocenie prezentującego, postęp w tych dziedzinach otwiera absolutnie nowe możliwości badania zjawisk fizykochemicznych w skali pojedynczej komórki lub wręcz struktur molekularnych ją tworzących. Zasadniczą ideą tak prowadzonych eksperymentów jest miniaturyzacja narzędzia pomiarowego, które może być zbliżane do badanego obiektu na odległość kilku średnic atomowych. W ten sposób zapewniona jest nie tylko lokalna, atomowa rozdzielczość obserwacji zjawisk, ale również kwantowa czułość pomiaru. Warto wskazać, że kwantowe zjawiska są podstawą funkcji znanych i szeroko stosowanych w medycynie technik obrazowania takich jak rezonans magnetyczny, pozytronowa tomografia komputerowa i tomografia rentgenowska. Czy jest zatem możliwe, aby takie badania prowadzić w skali pojedynczej komórki i jakich odpowiedzi powinniśmy się w tym przypadku spodziewać?

Przewodnicząca Komisji
Chemii i Fizyki w Biologii i Medycynie
dr hab. Hanna Pruchnik

* spotkanie będzie transmitowane online:
https://pwr-edu.zoom.us/j/97939660989
Meeting ID: 979 3966 0989

 

Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

z głębokim smutkiem przyjął wiadomość, że w dniu 14 czerwca 2023 r.

zmarł

sobczyk
Profesor LUCJAN SOBCZYK

członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk

Członek
Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk

Członek Prezydium Wrocławskiego Oddziału PAN w latach 1996-2010


były Przewodniczący Rady Naukowej i Profesor Honorowy
Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN,
wybitny uczony, twórca wrocławskiej szkoły wiązania wodorowego,
współtwórca wrocławskiej szkoły chemii fizycznej,
międzynarodowy autorytet w dziedzinie oddziaływań międzycząsteczkowych.
Członek Międzynarodowej Rady Doradczej w Badaniach nad Wiązaniem Wodorowym;
Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego; Europejskiego Stowarzyszenia Krystalograficznego;
Międzynarodowego Zrzeszenia Chemii Czystej i Stosowanej.
Członek honorowy Polskiego Towarzystwa Fizycznego.
Doktor honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego.


Żegnamy wybitnego Uczonego o wielkim międzynarodowym autorytecie,
znakomitego wychowawcę wielu pokoleń chemików, a przede wszystkim Człowieka o wielkim sercu.

 

Rodzinie i Bliskim Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia

 

Prezes, Członkowie oraz Pracownicy
Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk

 

 

 
 

 

Stanowisko

Prezydium Wrocławskiego Oddziału PAN
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

 

„Uznając niezależność prowadzenia badań naukowych za wartość nadrzędną,
Prezydium Oddziału PAN we Wrocławiu podziela stanowisko wyrażone w Uchwale Rady Naukowej Instytutu Filozofii i Socjologii PAN z dn. 26 kwietnia 2023 r. w sprawie publicznych reakcji na wypowiedź medialną prof. Barbary Engelking, czł. koresp. PAN”

 

podpisano: Członkowie Prezydium Oddziału PAN we Wrocławiu

 

Link: Uchwała IFiS PAN w sprawie publicznych reakcji na wypowiedź medialną prof. Barbary Engelking

 

Irena Sendler Memorial Award

 

Prof. dr hab. Marcin Wodziński, czł. koresp. PAN
Członek Wrocławskiego Oddziału PAN został laureatem nagrody

Irena Sendler Memorial Award

I lnk:  https://uwr.edu.pl/irena-sendler-memorial-award/

 

 


List otwarty Prezesów akademii nauk z Polski, USA i Ukrainy

„Połączmy siły, aby razem wspierać naukę!”

 
 

Wybory Prezesa PAN na kadencję 2023-2026


Wpłynęły 2 zgłoszenia kandydatów na stanowisko Prezesa PAN


Komisja Wyborcza do spraw wyboru Prezesa i Wiceprezesów Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2023-2026 informuje, że wpłynęły 2 zgłoszenia Kandydatów na stanowisko Prezesa PAN. Komisja na posiedzeniu w dniu 16 września 2022 roku stwierdziła, że złożone wnioski spełniają regulaminowe wymogi zgłaszania kandydatów na Prezesa PAN.
Szczegółowe informacje znajdują się w serwisie Wybory Prezesa PAN (https://wyboryprezesa.pan.pl).

 

 
 
 
 

 

II Ogólnopolska Konferencja

"Ergonomia Wieku Podeszłego"


Wrocław 13-14.10.2023

 


BEYOND LANGUAGE 2023

Rome, Italy & Wrocław, Poland,
June 1 - June 4 2023

https://bl2023.epi.uj.edu.pl/

 

 

A. Dobkiewicz - spotkanie otwarte 18.05.2023 zaproszenie na strony

 

Sale Konferencyjne

Mapa dojazdu