ul. Podwale 75old phone
50-449 Wrocław
www.wroclaw.pan.pl
e-mail: wroclaw@pan.pl

tel.: sekretariat (71) 750 75 00

fax: (71) 750 75 80

tel. (71) 337 63 30 - portiernia/informacja

KOMISJA CHEMII I FIZYKI
W BIOLOGII I MEDYCYNIE
ODDZIAŁU POLSKIEJ AKADEMII
NAUK WE WROCŁAWIU


uprzejmie zaprasza
na posiedzenie naukowe on-line*, które odbędzie się w dniu

8 grudnia 2020 r. (wtorek) o godz. 16.00.
Podczas posiedzenia zostanie wygłoszony referat pt.:

Enancjomeryczne wzbogacanie związków chiralnych w warunkach achiralnej chromatografii kolumnowej

Komisja Architektury i Urbanistyki
Oddziału Polskiej Akademii Nauk
we Wrocławiu

uprzejmie zaprasza na posiedzenie,
które zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym
w poniedziałek 09 listopada 2020 r. o godz. 14.00
na platformie ZOOM dla następujących danych:

Link do posiedzenia:
https://us04web.zoom.us/j/71102081967?pwd=YkJ6cVlhT1ZkTmZBWEtyRVFIbHl3Zz09
ID: 711 0208 1967
Kod dostępu: 18MPr2

 

Przedmiotem posiedzenia będzie uzgodnienie tekstu opinii naszej Komisji w sprawie Projektu Programu Rozwoju Powiatu Polkowickiego na lata 2021-2025.

 

Przewodniczący
Komisji Architektury i Urbanistyki
Prof. dr hab. inż. arch. Janusz Rębielak

 

 
 

Komisja Architektury i Urbanistyki
Oddziału Polskiej Akademii Nauk
we Wrocławiu

uprzejmie zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się
01 października 2020 r. o godz. 17.00 (czwartek)
w siedzibie Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Podwale 75, sala konferencyjna (parter)

Sale Konferencyjne

Mapa dojazdu