ul. Podwale 75old phone
50-449 Wrocław
www.wroclaw.pan.pl
e-mail: wroclaw@pan.pl

tel.: sekretariat (71) 750 75 00

fax: (71) 750 75 80

tel. (71) 337 63 30 - portiernia/informacja

KOMISJA CHEMII I FIZYKI
W BIOLOGII I MEDYCYNIE
ODDZIAŁU POLSKIEJ AKADEMII
NAUK WE WROCŁAWIU


uprzejmie zaprasza
na posiedzenie naukowe on-line*, które odbędzie się w dniu

8 grudnia 2020 r. (wtorek) o godz. 16.00.
Podczas posiedzenia zostanie wygłoszony referat pt.:

Enancjomeryczne wzbogacanie związków chiralnych w warunkach achiralnej chromatografii kolumnowej


przez

dr hab. Alicję Wzorek, prof. uczelni
z Zakładu Syntezy i Badań Strukturalnych
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

W wystąpieniu zostanie omówione zjawisko samo-agregacji enancjomerów (ang. self-disproportionation of enantiomers SDE), obserwowane dla związków chiralnych, w postaci nieracemicznej, które może być obserwowane podczas przemian fizykochemicznych, a także podczas chromatografii kolumnowej. Agregacja enancjomerów w warunkach chromatografii kolumnowej prowadzi do powstawania homo-/hetero-chiralnych supramolekularnych struktur o różnej trwałości, która w konsekwencji stwarza możliwość enancjomerycznego wzbogacenia związków chiralnych w tych warunkach. Dzięki temu, klasyczna chromatografia kolumnowa na żelu krzemionkowym, stosowania do oczyszczania i rozdzielania związków w każdym laboratorium chemicznym, może również prosta i szybką metodą prowadząca do otrzymania enancjomerycznie czystych związków. W wystąpieniu zostaną podane przykłady związków chiralnych, a także zostanie podjęta próba wyjaśnienia mechanizmu powstawania SDE.

Przewodnicząca Komisji
Chemii i Fizyki w Biologii i Medycynie
dr hab. Hanna Pruchnik, prof. UPWr

*meet.google.com/koy-bjhs-rta

 
 

Wybory Prezesa PAN na kadencję 2023-2026


Wpłynęły 2 zgłoszenia kandydatów na stanowisko Prezesa PAN


Komisja Wyborcza do spraw wyboru Prezesa i Wiceprezesów Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2023-2026 informuje, że wpłynęły 2 zgłoszenia Kandydatów na stanowisko Prezesa PAN. Komisja na posiedzeniu w dniu 16 września 2022 roku stwierdziła, że złożone wnioski spełniają regulaminowe wymogi zgłaszania kandydatów na Prezesa PAN.
Szczegółowe informacje znajdują się w serwisie Wybory Prezesa PAN (https://wyboryprezesa.pan.pl).

 

 
 
 
 

 
Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

z głębokim smutkiem przyjął wiadomość, że w dniu 18 października 2022 r.
zmarł

 
Profesor BOGUSŁAW GEDIGA


Przewodniczący Komisji Archeologicznej
Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk
w latach 1982-2022

Nekrolog


IV Międzynarodowe Sympozjum

„THE PAST AND THE PRESENT
OF THE NEW WORLD”


Wrocław, 07-09 września 2022 r.

http://confamer2022.archeo.uni.wroc.pl/en/

 

I Ogólnopolska Konferencja

"Ergonomia Wieku Podeszłego"


Wrocław, 24 września 2022 r.

 

Sale Konferencyjne

Mapa dojazdu