ul. Podwale 75old phone
50-449 Wrocław
www.wroclaw.pan.pl
e-mail: wroclaw@pan.pl

tel.: sekretariat (71) 750 75 00

fax: (71) 750 75 80

tel. (71) 337 63 30 - portiernia/informacja

KOMISJA NAUK FILOLOGICZNYCH
ODDZIAŁU POLSKIEJ AKADEMII NAUK
WE WROCŁAWIU
oraz
Instytut Filologii Angielskiej UWr.
i Kolegium Międzyobszarowych Studiów
Indywidualnych Uniwersytetu Wrocławskiego

zapraszają na otwarte spotkanie w dniu 17 grudnia 2019 r.,
godz. 13.30 w budynku IFA UWr., sala nr 207, ul. Kuźnicza 22,
podczas którego odbędzie się wykład z serii

KOMISJA NAUK FILOLOGICZNYCH
ODDZIAŁU POLSKIEJ AKADEMII NAUK
WE WROCŁAWIU
oraz
Instytut Filologii Angielskiej UWr.
i Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych Uniwersytetu Wrocławskiego

 

zapraszają na otwarte spotkanie w dniu 10 grudnia 2019 r.,
godz. 13.15 w budynku IFA UWr., sala nr 207, ul. Kuźnicza 22,
podczas którego odbędzie się wykład z serii

KOMISJA CHEMII I FIZYKI
W BIOLOGII I MEDYCYNIE
ODDZIAŁU POLSKIEJ AKADEMII
NAUK WE WROCŁAWIU


uprzejmie zaprasza
na posiedzenie naukowe, które odbędzie się w dniu
9 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 15.00
w sali 236 Budynku Głównego A2
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
ul. Norwida 25 (sala seminaryjna – II piętro).

KOMISJA NAUK ROLNICZYCH
ODDZIAŁU POLSKIEJ AKADEMII NAUK
WE WROCŁAWIU


uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowe, które odbędzie się
16 grudnia 2019 r. o godz. 12.00 (poniedziałek)
w Centrum Dydaktyczno-Naukowym
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
pl. Grunwaldzki 24 A, sala 244 (II piętro)

KOMISJA ARCHEOLOGICZNA
ODDZIAŁU POLSKIEJ AKADEMII NAUK
WE WROCŁAWIU


uprzejmie zaprasza na spotkanie, które odbędzie się
28 listopada 2019 r. o godz. 16.00 (czwartek)
w siedzibie Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk
ul. Podwale 75 – sala konferencyjna (parter)

Sale Konferencyjne

Mapa dojazdu