ul. Podwale 75old phone
50-449 Wrocław
www.wroclaw.pan.pl
e-mail: wroclaw@pan.pl

tel.: sekretariat (71) 750 75 00

fax: (71) 750 75 80

tel. (71) 337 63 30 - portiernia/informacja

KOMISJA CHEMII I FIZYKI
W BIOLOGII I MEDYCYNIE
ODDZIAŁU POLSKIEJ AKADEMII
NAUK WE WROCŁAWIU


uprzejmie zaprasza
na posiedzenie naukowe, które odbędzie się w dniu
9 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 15.00
w sali 236 Budynku Głównego A2
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
ul. Norwida 25 (sala seminaryjna – II piętro).

Podczas posiedzenia zostanie wygłoszony referat pt.:

” Widmo RF (Reaction Fragility) – teoria i zastosowania”

przez
dr Piotra Ordona
z Katedry Fizyki i Biofizyki
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Na wykładzie zostanie zaprezentowany nowy sposób opisu mechanizmu reakcji chemicznej - widmo RF (Reaction Fragility), będące pochodną zależności dywergencji siły działającej na atom po współrzędnej reakcji. Widmo RF pokazuje sekwencję zrywania i tworzenia się wiązań na ścieżce reakcji, odtwarza rzędowość wiązań, opisuje zmiany gęstości elektronowej w rejonie wiązania.
Opracowano szereg zastosowań widma RF do prostych reakcji testowych oraz dla reakcji o praktycznym znaczeniu - reakcji przeniesienia protonu m. in. w pochodnych kwasu mrówkowego, formamidach. W trakcie opracowania jest zastosowanie widma RF do układów biologicznych - na przykładzie reakcji eliminacji Kempa.

Przewodnicząca Komisji
Chemii i Fizyki w Biologii i Medycynie
dr hab. Hanna Pruchnik, prof. UPWr

Wybory Prezesa PAN na kadencję 2023-2026


Wpłynęły 2 zgłoszenia kandydatów na stanowisko Prezesa PAN


Komisja Wyborcza do spraw wyboru Prezesa i Wiceprezesów Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2023-2026 informuje, że wpłynęły 2 zgłoszenia Kandydatów na stanowisko Prezesa PAN. Komisja na posiedzeniu w dniu 16 września 2022 roku stwierdziła, że złożone wnioski spełniają regulaminowe wymogi zgłaszania kandydatów na Prezesa PAN.
Szczegółowe informacje znajdują się w serwisie Wybory Prezesa PAN (https://wyboryprezesa.pan.pl).

 

 
 
 
 

 
Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

z głębokim smutkiem przyjął wiadomość, że w dniu 18 października 2022 r.
zmarł

 
Profesor BOGUSŁAW GEDIGA


Przewodniczący Komisji Archeologicznej
Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk
w latach 1982-2022

Nekrolog


IV Międzynarodowe Sympozjum

„THE PAST AND THE PRESENT
OF THE NEW WORLD”


Wrocław, 07-09 września 2022 r.

http://confamer2022.archeo.uni.wroc.pl/en/

 

I Ogólnopolska Konferencja

"Ergonomia Wieku Podeszłego"


Wrocław, 24 września 2022 r.

 

Sale Konferencyjne

Mapa dojazdu