ul. Podwale 75old phone
50-449 Wrocław
www.wroclaw.pan.pl
e-mail: wroclaw@pan.pl

tel.: sekretariat (71) 750 75 00

fax: (71) 750 75 80

tel. (71) 337 63 30 - portiernia/informacja

KOMISJA NAUK O ZIEMI I ŚRODOWISKU
ODDZIAŁU POLSKIEJ AKADEMII NAUK
WE WROCŁAWIU

uprzejmie zaprasza na posiedzenie otwarte,
które odbędzie się 29 maja 2023 r. o godz. 15.30 (poniedziałek)
w siedzibie Wrocławskiego Oddziału PAN
ul. Podwale 75, sala konferencyjna – parter

Wykład:

KOMISJA KULTUR EUROPEJSKICH
ODDZIAŁU POLSKIEJ AKADEMII NAUK
WE WROCŁAWIU

uprzejmie zapraszamy na Posiedzenie, które odbędzie się
25 maja 2023 r. (czwartek) o godz. 17.00
w siedzibie Oddziału PAN we Wrocławiu
przy ul. Podwale 75 (parter)

 

Program:
Prof. dr hab. Elżbieta Biardzka
Instytut Filologii Romańskiej
Uniwersytetu Wrocławskiego

Komisja Architektury i Urbanistyki
Oddziału
Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

uprzejmie zaprasza na wykład, który odbędzie się
w czwartek 12 maja 2023 r. o godz. 18.00
w siedzibie Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Podwale 75, sala konferencyjna (parter)

KOMISJA CHEMII I FIZYKI
W BIOLOGII I MEDYCYNIE
ODDZIAŁU POLSKIEJ AKADEMII
NAUK WE WROCŁAWIU

uprzejmie zaprasza
na posiedzenie naukowe, które odbędzie się w
poniedziałek 15 maja 2023 r. o godz. 16.30
w siedzibie Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu,
ul. Podwale 75 (sala konferencyjna – parter).
Podczas posiedzenia wykład pt.:

26.04.2023 r., godz. 13.00
SEMINARIUM DLA SŁUCHACZY UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

INTERDYSCYPLINARNE PODEJŚCIE DO PROBLEMÓW
STARZEJĄCEGO SIĘ SPOŁECZEŃSTWA

ORGANIZATOR
KOMISJA ERGONOMII WIEKU PODESZŁEGO
ODDZIAŁU POLSKIEJ AKADEMII NAUK WE WROCŁAWIU

MIEJSCE SEMINARIUM
ODDZIAŁ PAN WE WROCŁAWIU, PODWALE 75
sala konferencyjna – parter

 

Sale Konferencyjne

Mapa dojazdu