ul. Podwale 75old phone
50-449 Wrocław
www.wroclaw.pan.pl
e-mail: wroclaw@pan.pl

tel.: sekretariat (71) 750 75 00

fax: (71) 750 75 80

tel. (71) 337 63 30 - portiernia/informacja

KOMISJA NAUK O ZIEMI
WROCŁAWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEJ AKADEMII NAUK

uprzejmie zaprasza na wykład
PROFESORA HARTWIGA E. FRIMMELA
z Julius-Maximilians Universitat Wurzburg (Niemcy)

Temat wykładu

“THE ONSET OF THE CRUSTAL GOLD CYCLE”

Wykład odbędzie się w dniu
24 października 2014 r. (piątek), godz. 14.15
w siedzibie Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Podwale 75 (sala konferencyjna – parter).
Wykład będzie prezentowany w języku angielskim.

PROF. DR HARTWIG E. FRIMMEL
Chair: Geodynamics & Geomaterials Research
Bavarian Georesources Centre (BGC)
Institute of Geography and Geology
University of Wurzburg, Germany

Honorary Research Associate
Department of Geological Sciences
University of Cape Town,
SOUTH AFRICA

Wybory Prezesa PAN na kadencję 2023-2026


Wpłynęły 2 zgłoszenia kandydatów na stanowisko Prezesa PAN


Komisja Wyborcza do spraw wyboru Prezesa i Wiceprezesów Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2023-2026 informuje, że wpłynęły 2 zgłoszenia Kandydatów na stanowisko Prezesa PAN. Komisja na posiedzeniu w dniu 16 września 2022 roku stwierdziła, że złożone wnioski spełniają regulaminowe wymogi zgłaszania kandydatów na Prezesa PAN.
Szczegółowe informacje znajdują się w serwisie Wybory Prezesa PAN (https://wyboryprezesa.pan.pl).

 

 
 
 
 

 
Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

z głębokim smutkiem przyjął wiadomość, że w dniu 18 października 2022 r.
zmarł

 
Profesor BOGUSŁAW GEDIGA


Przewodniczący Komisji Archeologicznej
Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk
w latach 1982-2022

Nekrolog


IV Międzynarodowe Sympozjum

„THE PAST AND THE PRESENT
OF THE NEW WORLD”


Wrocław, 07-09 września 2022 r.

http://confamer2022.archeo.uni.wroc.pl/en/

 

I Ogólnopolska Konferencja

"Ergonomia Wieku Podeszłego"


Wrocław, 24 września 2022 r.

 

Sale Konferencyjne

Mapa dojazdu