ul. Podwale 75old phone
50-449 Wrocław
www.wroclaw.pan.pl
e-mail: wroclaw@pan.pl

tel.: sekretariat (71) 750 75 00

fax: (71) 750 75 80

tel. (71) 337 63 30 - portiernia/informacja

KANCLERZ POLSKIEJ AKADEMII NAUK ogłasza pięć drugich przetargów ustnych nieograniczonych na najem pomieszczeń usytuowanych w budynku położonym we Wrocławiu, w dzielnicy Krzyki, przy ulicy Podwale 75. Nieruchomość opisana jest w księdze wieczystej nr WR1K/00051747/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Budynek, w którym znajdują się lokale, będące przedmiotem najmu posadowiony jest na działkach o numerach ewidencyjnych 13, 14 i 15. Działki stanowią własność Skarbu Państwa, a Polska Akademia Nauk jest użytkownikiem wieczystym przedmiotowych działek.

 

Czytaj więcej: "II przetargi na najem pomieszczeń w budynku we Wrocławiu ul. Podwale 75...

Sale Konferencyjne

Mapa dojazdu