ul. Podwale 75old phone
50-449 Wrocław
www.wroclaw.pan.pl
e-mail: wroclaw@pan.pl

tel.: sekretariat (71) 750 75 00

fax: (71) 750 75 80

tel. (71) 337 63 30 - portiernia/informacja

  1. Zaproszenie do składania ofert
  2. Formularz ofertowy – Zał. nr 1
  3. Karta obiektu – Zał. nr 2
  4. Protokół z okresowej kontroli (wzór) – Zał. nr 3
  5. Protokół odbioru zadania (wzór) – Zał. nr 4
  6. Projekt umowy – Zał. nr 5
  7. Rozstrzygnięcie postępowania

Sale Konferencyjne

Mapa dojazdu