ul. Podwale 75old phone
50-449 Wrocław
www.wroclaw.pan.pl
e-mail: wroclaw@pan.pl

tel.: sekretariat (71) 750 75 00

fax: (71) 750 75 80

tel. (71) 337 63 30 - portiernia/informacja

Polska Akademia Nauk niniejszym składa zapytanie mające na celu rozeznanie rynku cen na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych wraz z uzyskaniem pozwoleń oraz nadzorem autorskim w zakresie prac wynikających z tych projektów w podziale na dwa zadania:

  1. Zadanie nr 1 - wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej na rewitalizację elewacji zbytkowego budynku Oddziału PAN we Wrocławiu -  wraz z uzgodnieniami, uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz nadzorem autorskim
  2. Zadanie nr 2 - wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej rewitalizacji elewacji budynku PAN w Warszawie przy ul. Dworkowej 3 wraz
    z uzgodnieniami, uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz nadzorem autorskim.
 

Sale Konferencyjne

Mapa dojazdu