ul. Podwale 75old phone
50-449 Wrocław
www.wroclaw.pan.pl
e-mail: wroclaw@pan.pl

tel.: sekretariat (71) 750 75 00

fax: (71) 750 75 80

tel. (71) 337 63 30 - portiernia/informacja

  1. Ogłoszenie
  2. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
  3. Załącznik nr 2 – dokumentacja projektowa (PAN_RZUT_IE-PLOT RD)
  4. Załącznik nr 3 – dokumentacja projektowa (Projekt_Opis instalacja odgromowa_Wrocław listopad 2019)
  5. Załacznik nr 4 – wzór umowy
  6. Zakończenie postępowania bez wyboru Wykonawcy
 
 

Sale Konferencyjne

Mapa dojazdu