ul. Podwale 75old phone
50-449 Wrocław
www.wroclaw.pan.pl
e-mail: wroclaw@pan.pl

tel.: sekretariat (71) 750 75 00

fax: (71) 750 75 80

tel. (71) 337 63 30 - portiernia/informacja


12 Sympozjum
„Współczesna myśl techniczna
w naukach medycznych i biologicznych”  

Wrocław, 29 - 30 września 2023

Sale Konferencyjne

Mapa dojazdu