ul. Podwale 75old phone
50-449 Wrocław
www.wroclaw.pan.pl
e-mail: wroclaw@pan.pl

tel.: sekretariat (71) 750 75 00

fax: (71) 750 75 80

tel. (71) 337 63 30 - portiernia/informacja

Celem konferencji jest skupienie uwagi jej uczestników na bogactwie możliwych sposobów aktualizacji tekstowych dyskursu kulinarnego. Szczególnie zależy nam na referatach reprezentujących najnowsze metodologie i perspektywy jego tekstowej efektywizacji na poziomie funkcjonalnym, pragmatycznym i kulturowym, we wszystkich odmianach stylowych języka. Przewidujemy następujące sekcje tematyczne:

  1. Kuchnia i stół – dyskurs, tekst, gatunek
  2. Kuchnia narodowa, regionalna, domowa – paralele i transfery
  3. Porady kulinarne w mediach
  4. Transgresje kulinarne – religia, literatura, film
  5. Dyskurs parakulinarny – dietetyka i zdrowe żywienie

Wiecej informacji .....

 

Sale Konferencyjne

Mapa dojazdu