ul. Podwale 75old phone
50-449 Wrocław
www.wroclaw.pan.pl
e-mail: wroclaw@pan.pl

tel.: sekretariat (71) 750 75 00

fax: (71) 750 75 80

tel. (71) 337 63 30 - portiernia/informacja

KOMISJA INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Oddział we Wrocławiu

V SYMPOZJUM
WSPÓŁCZESNA MYŚL TECHNICZNA
W NAUKACH MEDYCZNYCH
I BIOLOGICZNYCH

V Sympozjium wspolczesna mysl techniczna

PATRONAT:
Prof. dr hab. Andrzej Górski, czł. rzecz. PAN
Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Andrzej Żelaźniewicz, czł. koresp. PAN
Prezes Wrocławskiego Oddziału
Polskiej Akademii Nauk

Przewodniczący konferencji

Dr hab. Dariusz Rakus, prof. nadzw. Uniwersytetu Wrocławskiego

Formularz zgłoszeniowy
Program

Sale Konferencyjne

Mapa dojazdu