ul. Podwale 75old phone
50-449 Wrocław
www.wroclaw.pan.pl
e-mail: wroclaw@pan.pl

tel.: sekretariat (71) 750 75 00

fax: (71) 750 75 80

tel. (71) 337 63 30 - portiernia/informacja

Kapituła Nagrody Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk
„Iuvenes Wratislaviae" 2013


Przewodniczący Kapituły Nagrody, w skład której weszli członkowie Oddziału oraz przewodniczący komisji naukowych, uprzejmie informuje, że do udziału w konkursie zgłoszono 8 wniosków.

Kandydaci reprezentują dziedziny z zakresu nauk technicznych, bioinżynieryjnych, biochemicznych i biotechnologicznych, humanistycznych oraz sztuki.

Planowane ogłoszenie wyników konkursu:

27 listopada 2013 r. podczas Sesji Zgromadzenia Członków Wrocławskiego Oddziału PAN

 

PAN o-Wroclaw   NeoLek
Zintegrowane Laboratorium Doświadczalnej Onkologii i Innowacyjnych Technologii przy Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk 

XXIV Conference of PhD Students and Young Scientists

 

Wrocław, 23-25 October 2024

https://cpsys.pwr.edu.pl/

 

Sale Konferencyjne

Mapa dojazdu