ul. Podwale 75old phone
50-449 Wrocław
www.wroclaw.pan.pl
e-mail: wroclaw@pan.pl

tel.: sekretariat (71) 750 75 00

fax: (71) 750 75 80

tel. (71) 337 63 30 - portiernia/informacja

2011 r.

 1. Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych - praca zbiorowa (materiały z II Sympozjum)
 2. Językoznawstwo antropologiczne - autor Piotr Chruszczewski; Prace Komisji Nauk Filologicznych Oddziału PAN we Wrocławiu, nr III
 3. English Loanwords in Polish Naval Vocabulary - autor Agnieszka Stępkowska; Prace Komisji Nauk Filologicznych Oddziału PAN we Wrocławiu, nr IV

 2010 r.

 1. Rola głównych centrów kulturowych w kształtowaniu oblicza kulturowego Europy Środkowej we wczesnych okresach epoki żelaza - praca zbiorowa pod red. Bogusława Gedigi i Wojciecha Piotrowskiego
 2. Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych - praca zbiorowa (materiały z I Sympozjum)
 3. Prace Komisji Nauk Filologicznych Oddziału PAN we Wrocławiu, nr II - praca zbiorowa pod red. Piotra Chruszczewskiego i Stanisława Prędoty

2009 r.

 1. Prace Komisji Nauk Filologicznych Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, nr I -
 2. praca zbiorowa pod red. Piotra P. Chruszczewskiego oraz Stanisława Prędoty
 3. Symmetry of Forms and Structures (materiały z konferencji zorganizowanej przez Wrocławski Oddział PAN) -
 4. praca zbiorowa pod red. Janusza Rębielaka

2006 r.

 1. Przyroda Dolnego Śląska - praca zbiorowa pod red. Jerzego Fabiszewskiego.
 2. Książka dostępna jest tylko we Wrocławskim Oddziale PAN. Cena 85 zł

2004 r.

 1. Katedra Wrocławska - Edmund Małachowicz; wyd. II poprawione i uzupełnione

2002 r.

 1. Od neolitycznego obozowiska do średniowiecznej wsi. Badania archeologiczne we Wrocławiu-Partynicach - praca zbiorowa pod red. Lecha Leciejewicza
 2. 50 lat Architektury i Urbanistyki w Polskiej Akademii Nauk - pr. zbiorowa pod red. Edmunda Małachowicza

 2001 r.

 1. Sztuka epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej - praca zbiorowa pod red. Bogusława Gedigi, Andrzeja Mierzwińskiego, Wojciecha Piotrowskiego

 2000r.

 1. Katedra Wrocławska - Edmund Małachowicz Polska Akademia Nauk Oddział we Wrocławiu - red. B. Grudzewska-Walecka
 2. Śląsk około roku 1000 - red. M. Młynarska-Kaletynowa i E. Małachowicz
 3. Kultura symboliczna kręgu pól popielnicowych epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej - red. B. Gediga i D. Piotrowska

 

XXIV Conference of PhD Students and Young Scientists

 

Wrocław, 23-25 October 2024

https://cpsys.pwr.edu.pl/

 

Sale Konferencyjne

Mapa dojazdu