ul. Podwale 75old phone
50-449 Wrocław
www.wroclaw.pan.pl
e-mail: wroclaw@pan.pl

tel.: sekretariat (71) 750 75 00

fax: (71) 750 75 80

tel. (71) 337 63 30 - portiernia/informacja

Komisja Architektury i Urbanistyki
Oddziału Polskiej Akademii Nauk
we Wrocławiu

 

uprzejmie zaprasza na wykład, który odbędzie się
w piątek 5 kwietnia 2024 r. o godz. 18.00
w siedzibie Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Podwale 75, sala konferencyjna (parter)

 

Adaptacja przestrzeni podmostowych – doświadczenia szwajcarskie
(badania finansowane w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki Miniatura, nr rej. działania naukowego: 2019/03/X/ST8/02058)

 

Wykład przedstawi:

Dr inż. arch. ELŻBIETA KOMARZYŃSKA-ŚWIEŚCIAK
z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej

 

Sekretarz
Komisji Architektury i Urbanistyki
Dr inż. arch. Jerzy Łątka

Wiceprzewodnicząca
Komisji Architektury i Urbanistyki
Dr hab. inż. arch. Joanna Jabłońska, prof. PWr

Sale Konferencyjne

Mapa dojazdu