ul. Podwale 75old phone
50-449 Wrocław
www.wroclaw.pan.pl
e-mail: wroclaw@pan.pl

tel.: sekretariat (71) 750 75 00

fax: (71) 750 75 80

tel. (71) 337 63 30 - portiernia/informacja

KOMISJA NAUK ROLNICZYCH
ODDZIAŁU POLSKIEJ AKADEMII NAUK
WE WROCŁAWIU

uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowe, które odbędzie się
w trybie zdalnym na platformie Google Meet*
24 kwietnia 2023 r. o godz. 12.00 (poniedziałek)

Zasolenie gleb – czy jest też problemem w Polsce?

 

Prof. dr hab. inż. JAROSŁAW KASZUBKIEWICZ
Instytut Nauk o Glebie, Żywienia Roślin
i Ochrony Środowiska

Przewodniczący
Komisji Nauk Rolniczych
Prof. dr hab. Karol Wolski

 

 

XXIV Conference of PhD Students and Young Scientists

 

Wrocław, 23-25 October 2024

https://cpsys.pwr.edu.pl/

 

Sale Konferencyjne

Mapa dojazdu