ul. Podwale 75old phone
50-449 Wrocław
www.wroclaw.pan.pl
e-mail: wroclaw@pan.pl

tel.: sekretariat (71) 750 75 00

fax: (71) 750 75 80

tel. (71) 337 63 30 - portiernia/informacja

KOMISJA NAUK O ZIEMI
ODDZIAŁU POLSKIEJ AKADEMII NAUK
WE WROCŁAWIU

uprzejmie zaprasza na posiedzenie otwarte,

które odbędzie się 15 grudnia 2022 r. o godz. 15.30 (czwartek)
w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr,
pl. Uniwersytecki 1, sala 336 – III piętro

Wykład:

"Badania osadów czwartorzędowych w rowie Kleszczowa – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość"

 

Dr hab. Lucyna Wachecka-Kotkowska, prof. UŁ
Katedra Geologii i Geomorfologii, Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. Dariusz Krzyszkowski
Zakład Geografii Fizycznej, Uniwersytet Wrocławski

 

Autorami wykładu są profesor dr hab. Dariusz Krzyszkowski, wybitny geograf i geolog czwartorzędu, który od początku istnienia kopalni pozyskał i zanalizował bogaty materiał badawczy, opublikowany w prawie 50-ciu artykułach o zasięgu międzynarodowym i monografii doktorskiej „Czwartorzęd rowu Kleszczowa –
litostratygrafia i tektonika” (1992).

Pani dr hab. Lucyna Wachecka-Kotkowska, prof. UŁ, jest geografem- geomorfologiem. Zajmuje się geologią czwartorzędu pogranicza wyżyn i nizin Polski, a prace badawcze na polu Szczerców kontynuuje od 2009 roku.

 

Przewodniczący
Komisji Nauk o Ziemi
Prof. dr hab. Zdzisław Jary

Sale Konferencyjne

Mapa dojazdu