ul. Podwale 75old phone
50-449 Wrocław
www.wroclaw.pan.pl
e-mail: wroclaw@pan.pl

tel.: sekretariat (71) 750 75 00

fax: (71) 750 75 80

tel. (71) 337 63 30 - portiernia/informacja

KOMISJA CHEMII I FIZYKI
W BIOLOGII I MEDYCYNIE
ODDZIAŁU POLSKIEJ AKADEMII
NAUK WE WROCŁAWIU

uprzejmie zaprasza

na posiedzenie naukowe, które odbędzie się w
czwartek 24 listopada 2022 r. o godz. 16.00
w siedzibie Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu,
ul. Podwale 75, sala konferencyjna – parter*.

Podczas posiedzenia, wykład pt.:

Badania USG, PET i MR dla pojedynczych komórek czyli o nowych możliwościach mikroskopii bliskich oddziaływań

wygłosi

prof. dr hab. inż. Teodor Gotszalk
Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk,
Kierownik Katedry Nanometrologii
Wydziału Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów Politechniki Wrocławskiej

 

W prezentacji omówione zostaną możliwości zastosowania nowoczesnej technologii układów mikro- i nanomechanicznych oraz różnych technik mikroskopowych w biochemii, mikrobiologii i medycynie. W ocenie prezentującego, postęp w tych dziedzinach otwiera absolutnie nowe możliwości badania zjawisk fizykochemicznych w skali pojedynczej komórki lub wręcz struktur molekularnych ją tworzących. Zasadniczą ideą tak prowadzonych eksperymentów jest miniaturyzacja narzędzia pomiarowego, które może być zbliżane do badanego obiektu na odległość kilku średnic atomowych. W ten sposób zapewniona jest nie tylko lokalna, atomowa rozdzielczość obserwacji zjawisk, ale również kwantowa czułość pomiaru. Warto wskazać, że kwantowe zjawiska są podstawą funkcji znanych i szeroko stosowanych w medycynie technik obrazowania takich jak rezonans magnetyczny, pozytronowa tomografia komputerowa i tomografia rentgenowska. Czy jest zatem możliwe, aby takie badania prowadzić w skali pojedynczej komórki i jakich odpowiedzi powinniśmy się w tym przypadku spodziewać?

Przewodnicząca Komisji
Chemii i Fizyki w Biologii i Medycynie
dr hab. Hanna Pruchnik

* spotkanie będzie transmitowane online:
https://pwr-edu.zoom.us/j/97939660989
Meeting ID: 979 3966 0989

Sale Konferencyjne

Mapa dojazdu