ul. Podwale 75old phone
50-449 Wrocław
www.wroclaw.pan.pl
e-mail: wroclaw@pan.pl

tel.: sekretariat (71) 750 75 00

fax: (71) 750 75 80

tel. (71) 337 63 30 - portiernia/informacja

KOMISJA ARCHEOLOGICZNA
ODDZIAŁU POLSKIEJ AKADEMII NAUK
WE WROCŁAWIU


uprzejmie zaprasza na otwarte posiedzenie
w dniu 11 października 2022 r. o godz. 12:00
w siedzibie Ośrodka Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza
Instytutu Archeologii i Etnologii PAN
ul. Więzienna 6 – sala konferencyjna (II piętro)

 

Mgr. Zuzana Golec Mírová
Department of Archaeology, Faculty of Arts, Charles University, Prague
Nuclear Physics Institute CAS, Department of Radiation Dosimetry, Prague

Doc. Mgr. Martin Golec, Ph.D.
Department of History, Faculty of Arts, Palacký University Olomouc

 

TEMAT POSIEDZENIA

Moravia in the Hallstatt period ‒ chronology and social system
Morava v době halštatské ‒ chronologie a sociální systém

 

Przewodniczący
Komisji Archeologicznej
Prof. dr hab. Bogusław Gediga

Sale Konferencyjne

Mapa dojazdu