ul. Podwale 75old phone
50-449 Wrocław
www.wroclaw.pan.pl
e-mail: wroclaw@pan.pl

tel.: sekretariat (71) 750 75 00

fax: (71) 750 75 80

tel. (71) 337 63 30 - portiernia/informacja

{slide=Komisja Archeologiczna}

 • Przewodniczący - prof. dr hab. Bogusław Gediga
 • Wiceprzewodniczący - prof. dr hab. Jerzy Piekalski
 • Sekretarze - dr hab. Artur Błażejewski, dr hab. Irena Lasak

{slide=Komisja Architektury i Urbanistyki}

 • Przewodniczący - prof. dr hab. Janusz Rębielak
 • Wiceprzewodnicząca - prof. dr hab. Alicja Drapella-Hermansdorfer
 • Sekretarz - dr inż. arch. Przemysław Stobiecki

Referaty komisji

{slide=Komisja Budownictwa i Mechaniki}

 • Przewodniczący - prof. dr hab. Cezary Madryas
 • Wiceprzewodniczący - prof. dr hab. Jan Kmita
 • Sekretarz - prof. dr hab. Sylwester Kobielak

{slide=Komisja Chemii, Fizyki i Techniki w Biologii}

 • Przewodniczący - prof. dr hab. Stanisław Przestalski
 • Wiceprzewodniczący - prof. dr hab. Henryk Kozłowski (czł. koresp. PAN)
 • Sekretarz - dr inż. Dorota Bonarska-Kujawa

{slide=Komisja Ergonomii}

 • Przewodniczący - prof. dr hab. inż. arch. Jerzy Charytonowicz
 • Wiceprzewodniczący - dr n. med. Anna Janocha
 • Sekretarz - dr inż. arch. Przemysław Nowakowski

{slide=Komisja Inżynierii Biomedycznej}

 • Przewodniczący - prof. dr hab. Romuald Będziński (czł. koresp. PAN)
 • Wiceprzewodniczący - prof. dr hab. Piotr Dzięgiel
 • Wiceprzewodniczący - prof. dr hab. Norbert Pospieszny
 • Sekretarz - dr inż. Marzena Lachowicz

{slide=Komisja Inżynierii Materiałowej}

 • Przewodniczący - prof. Andrzej Dziedzic
 • Wiceprzewodniczący -
 • Sekretarz -

{slide=Komisja Katalizy i Fizykochemii Powierzchni}

 • Przewodnicząca - prof. dr hab. Jolanta Grzechowiak
 • Wiceprzewodnicząca - prof.dr hab. Anna Maria Trzeciak
 • Sekretarz - dr Jarosław Sobczak

{slide=Komisja Kultur Europejskich}

 • Przewodniczący - prof. dr hab. Antoni Furdal
 • Wiceprzewodniczący - prof. dr hab. Krzysztof Migoń
 • Sekretarz - dr hab. Włodzimierz Wysoczański

{slide=Komisja Nauk Ekonomicznych}

 • Przewodniczący - prof. dr hab. Marian Noga
 • Wiceprzewodniczący - prof. dr hab. Witold Kwaśnicki
 • Sekretarz - inż. Beata Bielecka

{slide=Komisja Nauk Filologicznych}

 • Przewodniczący - prof. dr hab. Piotr Chruszczewski (Info)
 • Wiceprzewodniczący - vacat
 • Sekretarz - dr Jacek Mianowski; dr Aleksandra Knapik

{slide=Komisja Nauk Górniczych}

 • Przewodniczący - prof. dr hab. Jerzy Malewski
 • Wiceprzewodniczący - prof. dr hab. Jerzy Bednarczyk, prof. dr hab. Jan Kudełko
 • Sekretarz - dr Urszula Kaźmierczak

{slide=Komisja Nauk o Ziemi}

 • Przewodniczący - prof. dr hab. Michał Sachanbiński
 • Wiceprzewodniczący - prof. dr hab. Jan Łoboda
 • Sekretarz - dr hab. Alicja Krzemińska
 • Sekretarz - prof. dr hab. Barbara Namysłowska-Wilczyńska

{slide=Komisja Nauk Rolniczych}

 • Przewodnicząca - prof. dr hab. Zofia Jasińska
 • Wiceprzewodnicząca - prof. dr hab. Zofia Spiak
 • Sekretarz - dr hab. Barbara Chrzanowska-Dróżdż

{/slides}

Sale Konferencyjne

Mapa dojazdu