ul. Podwale 75old phone
50-449 Wrocław
www.wroclaw.pan.pl
e-mail: wroclaw@pan.pl

tel.: sekretariat (71) 750 75 00

fax: (71) 750 75 80

tel. (71) 337 63 30 - portiernia/informacja

KOMISJA ARCHEOLOGICZNA
ODDZIAŁU POLSKIEJ AKADEMII NAUK
WE WROCŁAWIU

uprzejmie zaprasza na otwarte posiedzenie, które odbędzie się
w dniu 23 listopada 2023 r., o godz. 15:00
w siedzibie Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu,
ul. Podwale 75 (sala konf., parter)

TEMAT POSIEDZENIA

WROCŁAW OSTRÓW TUMSKI W X-XIII W. PRZEMIANY SPOŁECZNE I GOSPODARCZE

 

Dr Aleksandra Pankiewicz
Instytut Archeologii
Uniwersytet Wrocławski

Przewodniczący
Komisji Archeologicznej
Oddziału PAN we Wrocławiu
Prof. dr hab. Jan M. Burdukiewicz

Sale Konferencyjne

Mapa dojazdu