ul. Podwale 75old phone
50-449 Wrocław
www.wroclaw.pan.pl
e-mail: wroclaw@pan.pl

tel.: sekretariat (71) 750 75 00

fax: (71) 750 75 80

tel. (71) 337 63 30 - portiernia/informacja

26.04.2023 r., godz. 13.00
SEMINARIUM DLA SŁUCHACZY UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

INTERDYSCYPLINARNE PODEJŚCIE DO PROBLEMÓW
STARZEJĄCEGO SIĘ SPOŁECZEŃSTWA

ORGANIZATOR
KOMISJA ERGONOMII WIEKU PODESZŁEGO
ODDZIAŁU POLSKIEJ AKADEMII NAUK WE WROCŁAWIU

MIEJSCE SEMINARIUM
ODDZIAŁ PAN WE WROCŁAWIU, PODWALE 75
sala konferencyjna – parter

 

Komitet Organizacyjny
Przewodnicząca: dr hab. n. med. Anna Janocha
Vice Przewodnicząca: prof. dr hab. med. Małgorzata Sobieszczańska

Członkowie:

Mgr Barbara Grudzewska-Walecka
Dr hab. med. Paweł Gać, prof. UMW
Dr hab. inż. Mirosław Łątka, prof. PWr
Dr hab. inż. arch. Przemysław Nowakowski, prof. PWr
Lek. med. Aldona Molęda

Program seminarium:

12.45 – 13.00 Rejestracja uczestników.
13.00 – 14.00 Małgorzata Sobieszczańska, Nadciśnienie tętnicze - ukryty wróg osób starszych.
14.00 – 15.00 Paweł Gać, Nieinwazyjne metody obrazowe w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca.
15.00 – 15.30 Przerwa kawowa
15.30 – 16.30 Mirosław Łątka, Jak poruszamy się w jesieni życia?
16.30 – 17.15 Aldona Molęda, Wpływ więzi społecznych na ciało i umysł.
17.15 – 18.00 Przemysław Nowakowski, Architektoniczne środki ochrony mienia przed kradzieżami
oraz wandalizmem w mieście i domu.
18.00 – 18.30 Anna Janocha, Proces starzenia się mózgu – różnice międzypłciowe.

 

Przewodnicząca
Komisji Ergonomii Wieku Podeszłego
OddziaŁu PAN we Wrocławiu
Dr hab. n. med. Anna Janocha

 
 

Sale Konferencyjne

Mapa dojazdu